Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minister med trusler som våpen?

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har etter all sannsynlighet brutt bestemmelser for grunnleggende behandling av personopplysninger for å ramme sine politiske meningsmotstandere.

Får kritikk: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Får kritikk: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ministeren eller andre i departementet må muntlig ha instruert Miljødirektoratet og Jegerregisteret til å offentliggjøre navnelister på registrerte lisens- og kvotejegere til media.

Smaalenenes Avis ba i 2017 Miljødirektoratet om tilgang til disse personopplysningene. Direktoratet avslo søknaden hvorpå Smaalenenes Avis anket saken inn til regjeringen. Landbruksdepartementet sendte saken til Klima- og miljødepartementet for avgjørelse siden dette angår jakt på rovvilt og KLMD er rette ankeinstans.

Saken lå i departementet i ett år før departementet gir Smaalenenes Avis medhold. Dette uten å ha utført en grundig konsekvensanalyse i henhold til bestemmelsene i datalagringsdirektivet.

Departementet kan heller ikke ha undersøkt om offentliggjøringen er innenfor de gjeldende konsesjonsbestemmelsene til Jegerregisteret for behandling av personopplysninger.

Datatilsynet ble ikke kontaktet for uttalelse om dette kunne være brudd på bestemmelser gjeldende personvern, konsesjonsbestemmelser eller datalagringsdirektiv. Det graverende her er at det ikke foreligger noen skriftlig avgjørelse på vedtaket fra departementet i offentlige journaler.

Annonse

Listene slippes til media av Miljødirektoratet og Jegerregisteret uten at noen kan vise til skriftlige vedtak fra departementet og ministeren.

Her ser det ut som om politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet muntlig har instruert Miljødirektoratet og Jegerregisteret om å offentliggjøre lister over lisens- og kvotejegere rett før lisensjakten på ulv skal starte.

Å legge offentliggjøringen av navn på lisensjegere nær opp til en lovlig vedtatt jakt som dessverre er unødvendig kontroversiell, er å be om at disse personene og deres nærmeste blir utsatt for trusler og sjikane på nett, ved telefonoppringninger eller på annen måte fra ekstreme rovdyrromantikere.

Her virker det som Elvestuen ser på de som utfører Stortingets vedtatte politikk som meningsmotstandere. At han gjennom sin stiling som minister bevisst legger til rette for at de som utfører en samfunnsoppgave (som han personlig er imot) skal utsettes for trusler, er forkastelig og ikke forenelig med å sitte rundt Kongens bord som minister.

I denne saken er det kun Datatilsynet og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite som kan berge personvernet og den offentlige forvaltnings renomme.

Blir årets nyord i 2020, MINISTERAKTIVISME?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrelidelsene ingen tør å snakke om