Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre kjøtt er den letteste måten å øke selvforsyningsgraden

Det sier seg selv at vi må bruke en del av ressursene til beitedyr, men vi må tilpasse mengden dyrehold etter hva vi har ressursgrunnlag for å produsere.

Vi trenger politiske tiltak som styrker selvforsyningsgraden, skriver Andreas Sjalg Unneland. Foto: Sosialistisk Ungdom
Vi trenger politiske tiltak som styrker selvforsyningsgraden, skriver Andreas Sjalg Unneland. Foto: Sosialistisk Ungdom

Nå forstår alle viktigheten av å produsere mat. Det er ikke bare et nytelsesprodukt som vi skal ha til lavest pris. Det er viktig med nasjonal matproduksjon for å sikre tryggheten i krisesituasjoner. Vi trenger en diskusjon om hvordan vi best kan styrke selvforsyningsgraden i Norge. Svaret er heldigvis så enkelt som å spise og produsere mindre kjøtt og mer grønt. Som en bonus er det bra for klimaet og folkehelsen.

FNs andre bærekraftsmål legger opp til at vi må styrke matsikkerheten og fremme et bærekraftig landbruk. For å oppnå dette må vi gjøre det lettere å produsere mat på norske ressurser og med lavest mulig utslipp. På ett mål matjord kan det produseres anslagsvis 2,1 tonn grønnsaker, 370 kilo korn, 90 kilo svinekjøtt eller 23 kilo storfekjøtt.

Norge er stort og langstrakt land, men velsignet med mye jordbruksareal kan vi ikke si å være. Kun 3 prosent av landet er jordbruksareal. I dag brukes 1 prosent til korndyrking og det er omdiskutert hvor mye av de to resterende prosentene som kan brukes til annet enn å dyrke gras.

Så det sier seg selv at vi må bruke en del av ressursene til beitedyr, men vi må tilpasse mengden dyrehold etter hva vi har ressursgrunnlag for å produsere. Totalt brukes 90 prosent av dyrka mark til å fôre husdyrene, mens bare 10 prosent brukes til dyrking av matvekster.

Annonse

Det er mulig å produsere vesentlig mer grønt enn i dag. I dag produserer vi under en firedel av potetproduksjonen vi hadde på 1950-tallet og rundt en åttendedel av rotvekstproduksjonen vi hadde på slutten av 60-tallet. Vi trenger ikke å dra tilbake til kun de vekstene, men det sier noe om potensialet.

Det å spise mindre kjøtt er bra for miljøet, folkehelsen, dyrevelferd og ikke minst matsikkerheten. Matsikkerhet har alle blitt mer opptatt av nå som vi ser hvor sårbare vi kan være dersom importen skulle svikte. Ved å dyrke grønnsaker, poteter eller matkorn ville vi fått fem ganger så mange kalorier som det vi får ved å bruke arealene til produksjon av kylling eller svin, og mellom 30 og 60 ganger så mange kalorier som hvis vi bruker arealene til storfekjøttproduksjon.

Nordlandsforskning har beregnet at 30 prosent lavere kjøttproduksjon i Norge, som er omtrent i tråd med kostholdsrådene hvis forbruket reduseres tilsvarende, kan øke selvforsyningsgraden fra dagens 50 prosent til opp mot 80 prosent. I tillegg vil en frigjøre jordbruksarealer i andre land på grunn av redusert fôrimport, og dermed bidra til økt matsikkerhet også utenfor Norges grenser.

Vi trenger politiske tiltak som styrker selvforsyningsgraden. Som et økt tollvern på både kjøtt og grønt, i tillegg til å omlegge subsidiene til landbruket for å stimulere til mer grønnsaksproduksjon.

I diskusjonen om hvordan vi styrker selvforsyningsgraden trenger vi fakta og en diskusjon om hvordan vi utnytter ressurser på en best mulig måte. Det er en åpenbar løsning som er ganske enkel: Mindre kjøtt og mer grønt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kvoteleien må begrenses