Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljøorganisasjonene motarbeider klimatiltak

Regjeringen må begrense de store uttellingene til ukorrekt informasjon om skog og klima fra miljøorganisasjonene.

Oppfyller mål: Skogen gjør at Norge allerede oppfyller ambisjonene for 2030-målet, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Oppfyller mål: Skogen gjør at Norge allerede oppfyller ambisjonene for 2030-målet, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

På grunnlag av meget store støttebeløp (se regnskap) fra Miljødepartementet kan miljøorganisasjonene fortsette sin agitasjon mot aktivt skogbruk og dermed effektivt motarbeide de mest effektive klimatiltakene.

Skogen gjør at Norge allerede oppfyller ambisjonene for 2030-målet (med mer enn 50 prosent reduksjon av utslippene av klimagasser). Agitasjonen som framgår av debattinnlegget «Ny regjering må stanse planting av skadelig treslag», publisert i Nationen i begynnelsen av oktober, er direkte misvisende og svekker klimaarbeidet i Norge fordi det svekker effekten av aktivt skogbruk.

Redusert planting er en av konsekvensene. Kronikken i Nationen synes å ha sin bakgrunn i oppslag om økt konglesanking for å skaffe nok frø til skogplanter. Det er da grunn til å peke på at det er tale om innsamling av kongler/frø av norsk furu og norsk gran som sankes i Norge.

Oppslaget dreier seg hovedsakelig om planting av fremmede treslag, hvor det skjer minimalt med ny planting til tross for at Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i en felles rapport har konkludert med at dette er uproblematisk i kontrollerte former.

Mot sterke protester fra Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet, har talspersoner for kystskogbruket påvist at hans holdninger gir klart negative effekter i forhold til klimautfordringene, slik at de stiller spørsmål om Naturvernforbundet egentlig er imot klimatiltak. Det er holdningen til aktivt skogbruk som slår så sterkt negativt ut.

Men WWF, Sabima, Naturvernforbundet med flere mottar så vidt mye statsstøtte fra Miljødepartementet at de «må gi lyd fra seg». En må også kunne stille spørsmålet om talsmennene for de frivillige organisasjonene er statslønna lobbyister, og ikke miljøidealister.

Jeg betviler ikke deres primære ønsker om å arbeide for å klimaet og naturmangfold, men det er et tankekors når deres engasjement erfares å slå så entydig negativt ut. Nå har landskogtakseringa lagt fram en ny rapport for utviklingen av skogen i Norge som er entydig positiv: mer skog, fortsatt bra tilvekst og endog klart positiv utviklingen for naturmangfoldet (og det er siden landskogtakseringa startet i 1919!). Og så hevder miljøorganisasjonene det stikk motsatte.

Nationen etterlyser i en leder økt satsing på skogen for klimaet. Det er da uholdbart at Miljødepartementet uttrykker seg positivt om skog og klima og i neste øyeblikk bevilger en «umasse» penger for å motarbeide budskapet. I kontakten med den enkelte skogeier er denne dobbeltkommunikasjonen uholdbar.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historieforfalskning om fuglehund