Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mercosur gir store muligheter for norsk næringsliv

Mercosur-landene, og spesielt Brasil og Argentina, er viktige markeder for Norge.

Norsk sjømat møter i dag til dels svært vanskelige krav ved eksport,  spesielt til det brasilianske markedet. Andrey Armyagov / Mostphotos
Norsk sjømat møter i dag til dels svært vanskelige krav ved eksport, spesielt til det brasilianske markedet. Andrey Armyagov / Mostphotos

Norske bedrifter viser økende interesse for markedet, både når det gjelder eksport av varer og tjenester. Derfor er det viktig å få på plass en frihandelsavtale.

Senterpartiets Henning Røyneberg skriver om Mercosur i Nationen 1. april. Mercosur er et frihandelssamarbeid mellom Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay. Mercosur-statene har relativt høye tollsatser på industriområdet, inkludert sjømat. En frihandelsavtale vil gi lavere toll. Norske bedrifter som eksporterer varer som kjemiske produkter, maskiner, utstyr, sjømat og gass vil dra nytte av en fremtidig handelsavtale.

Annonse

Norsk sjømat møter i dag til dels svært vanskelige krav ved eksport, spesielt til det brasilianske markedet. Enklere og mer forutsigbare regler for mattrygghet og andre tekniske handelshindre vil kunne ha stor betydning for norske sjømateksportører. En avtale vil også sikre norske tjenesteytere bedre markedsadgang.

Som Røyneberg påpeker er Mercosur-landene store eksportører av jordbruksvarer. Dette gjør forhandlingene krevende. Regjeringen har som mål å øke matproduksjonen i Norge. Det er derfor viktig å finne en løsning som også norsk jordbruk kan leve godt med. Norge har betydelig import av jordbruksvarer som ikke produseres i Norge, blant annet frukt, bær og grønnsaker. Norge har også stor import av vegetabilske oljer, drikkevarer og fôr til fisk.

Dette er produkter der Mercosur kan ha interesser i det norske markedet, og der bedret markedsadgang for Mercosur kan være mulig, uten at det går på bekostning av viktige norske jordbruksinteresser.

Norge har lang erfaring med å forhandle omfattende frihandelsavtaler. Jeg mener at det er fult mulig å bli enige om en balansert avtale, som tar hensyn til behovet for å beskytte egen produksjon og næringsliv på begge sider. En slik avtale vil være svært gunstig for norsk næringsliv og åpne store muligheter for vekst i viktige markeder.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

EU-bønder fryktar berekraftstrategi