Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer om MDG og selvforsyningsgrad

Det er bra at MDG er opptatt av vår matsikkerhet, men politiske mål må være praktisk gjennomførbare for at de skal bli troverdige.

Svarer ikke: Margit Fausko (bildet) svarer ikke på hvordan MDG i praksis skal nå en selvforsyningsgrad på minst 60 prosent innen 2030 samtidig som kjøttproduksjonen skal halveres, skriver innsenderne. Foto: Lars Bilit Hagen
Svarer ikke: Margit Fausko (bildet) svarer ikke på hvordan MDG i praksis skal nå en selvforsyningsgrad på minst 60 prosent innen 2030 samtidig som kjøttproduksjonen skal halveres, skriver innsenderne. Foto: Lars Bilit Hagen

Margit Fausko svarer ikke på hvordan MDG i praksis skal nå en selvforsyningsgrad på minst 60 prosent innen 2030 samtidig som kjøttproduksjonen skal halveres (Nationen, 7. september). Det er bra at MDG er opptatt av vår matsikkerhet, men politiske mål må være praktisk gjennomførbare for at de skal bli troverdige.

Fausko og MDG slår altså ring om rødt kjøtt (småfe og storfe). Uttalelsen «Kanskje forvekslar dei oss med andre miljøkrefter som har meir fokus på metan enn matsikkerhet», kan ikke forståes på annen måte. Uttalelsen «Gunstigare momssats på kjøt frå meir enn 90 prosent grasfôra dyr enn anna kjøt» kommer i et merkelig lys. Mener MDG virkelig at slakt av mjølkeku, som utgjør cirka 30 prosent av norsk storfekjøtt, skal straffes med høgere momssats pr kg kjøtt fordi kraftfôrandelen har vært over 10 prosent?

Annonse

Det er nye takter fra MDG når det skrives at «Vår politikk råkar kyllingen aller mest når det kjem til kjøtkutt,…». MDG og flere andre organisasjoner har lenge bidratt til at folk flest kobler kjøttforbruket med høyt utslipp av klimagasser fra drøvtyggere. Denne næringa har fått og får fortsatt et ensidig negativt fokus, uten forståelse for at drøvtyggerne er avgjørende for vår framtidige matsikkerhet med utnyttelse av norsk arealgrunnlag og matproduksjon over hele landet. Har Fausko brei støtte i parti og -ledelse til denne holdningsendringen?

Gitt at småfe- og storfekjøtt skjermes, og kyllingen fases ut, krever MDGs kjøttkutt at produksjonen av svinekjøtt mer enn halveres. Bøndene har krav på forutsigbarhet, og MDG sier ikke noe om hvordan de i praksis skal nedskalere kjøttproduksjonen i Norge. Kjøttkutt uten å stoppe import av kjøtt er en bjørnetjeneste for miljøet.

Fausko og MDGs mål om økt norsk produksjon av matplanter er få uenige i, men at dette, sammen med kutt i importert kraftfôr, skal gi økt selvforsyningsgrad til minst 60 prosent innen 2030, altså om bare 8-9 år, fremstår fortsatt som helt urealistisk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uforutsigbare og høye priser på strøm og gass struper oss