Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer økologisk. Mindre antibiotikabruk

En rekke studier viser at det er mindre antibiotikaresistente bakterier i økologisk husdyrhold. Men vi ønsker alltid mer forskning velkommen.

Markus Hustad er  daglig leder hos Økologisk Norge. Foto: Birgitta Eva Hollander
Markus Hustad er daglig leder hos Økologisk Norge. Foto: Birgitta Eva Hollander

Veterinærinstituttet spiller en viktig rolle for norsk landbruk. Vi i Økologisk Norge har derfor løftet diskusjonen om hvorvidt deres studie av antibiotikaresistens er feil fremstilt.

Vår hovedpoeng er dette: Det blir misvisende å knytte sammen økt resistens i økologisk landbruk i pressemeldingen, uten samtidig å presisere at man ikke har utført smittesporing som viser at kilden er økologisk gårdsdrift.

Overskriften “Fant flere resistente bakterier i økologisk enn konvensjonelt landbruk” er derfor misvisende. Nibios Hans Geir Eiken, som deltok i studiet, bekrefter også dette i Dagligvarehandelen (23.november): “Hvorfor det var slik, og om det har noe betydning for maten, ble ikke undersøkt. Så det vet vi faktisk ikke.”

Det synes vi administrerende direktør i Veterinærinstituttet, Torill Moseng, burde vært ærlig om. Men i sitt tilsvar til oss, hun ikke har svart på et eneste av spørsmålene vi fremsatte.

Annonse

I studiet har de funnet sprøytemiddelrester i de økologiske prøvene som de antar kan komme fra avrenning fra nærliggende konvensjonelle bruk. Hvorfor har ikke Veterinærinstituttet da tatt samme forbehold om resistente bakterier?

En rekke publikasjoner viser mindre antibiotikaresistens i økologisk husdyrhold (Ôsterberg et al 2016; Schwaiger et al, 2008, Garmo et al, 2010). Men en økt satsing på økologisk vil ikke bare være bra for vår egen helse, men også naturen, dyra og livsviktige insekter som bier.

I EU har de nå satt et mål om at en fjerdedel av maten som produseres skal være økologisk innen dette tiåret er omme. 14 organisasjoner, inkludert Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har krevd et tilsvarende mål om økologisk mat for Norge.

I den nye regjeringsplattformen står det at man vil stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk mat. Dette bør gå hånd-i-hånd mer enda mer forskning på et sunnere landbruk!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Meierigründeren med hjerte for «øko»