Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer forskning, ikke spinn

Vi takker Veterinærinstituttet for denne lille debatten om forskningsformidling, og ser fram til mer forskning på antibiotikaresistens. Det er utrolig viktig.

Markus Hustad, leder i Økologisk Norge. Foto: Marit Lundby/Økologisk Norge
Markus Hustad, leder i Økologisk Norge. Foto: Marit Lundby/Økologisk Norge

Veterinærinstituttet leverte nylig ny forskning om antibiotikaresistens, som vi i Økologisk Norge mener er feilaktig fremstilt. Spesielt undres vi over at Veterinærinstituttet, verken i sin omtale av rapporten, ei heller i sitt svarinnlegg til oss, har presisert at man ikke er sikker på at kilden til antibiotikaresistens faktisk er fra økologisk landbruk.

Fra rapporten: «Det er en rekke potensielle spredningsveier for slike bakterier, og undersøkelsene omfattet ikke smittesporing. Det har tidligere vært vist at husdyrgjødsel kan være en viktig kilde til anrikning av ARG i jord [21]. Det er videre rapportert at fekal forurensing fra menneske er den viktigste kilde til høye ARG nivåer i miljøet [22].

Konsentrasjonen av resistente bakterier var også lik i både i økologisk og ikke-økologisk, selv om det var noen marginalt flere funn i nærheten av økologiske gårder, men altså ikke nødvendigvis fra økologisk gårdsdrift.

Annonse

Tallgrunnlaget er også svært lite (resistente E.coli i 7 av 8 av 644 prøver fra «økologisk lokalitet»), og det er så mange miljømessige variabler som spiller inn at man ikke kan konkludere med at den ene driftsformen er verre enn den andre på grunnlag av denne studien.

Det synes vi Veterinærinstituttet burde vært ærlige om. Særlig når en rekke andre studier viser på at det ofte er mindre resistente bakterier i økologisk landbruk.

Det høyeste enkeltfunnet av resistente bakterier var faktisk rundt en konvensjonell gård. Et betimelig spørsmål er hvorfor ikke dette ble nevnt?

Vi har selvsagt full forståelse for at det kan være utfordrende å skape allmenn interesse for forskning uten sensasjonelle funn. Men denne "populariseringen" fra Veterinærinstituttet mener vi opplagt har skapt misforståelser om det økologiske landbruket.

Potensielt har det også skadet Veterinærinstituttets troverdighet. Begge deler er synd. Men vi ser fram til den videre forskningen på dette livsviktige temaet.

Neste artikkel

Kvoteleien må begrenses