Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer bredbånd i distriktene enn noen gang

Bredbånd i distriktene er viktigere enn noen gang. Derfor har regjeringen satt seg som mål at 90 prosent av husstandene i Norge skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Det målet er vi i god rute med å nå.

I stedet for retorikk, har regjeringen satset på handling, og fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet, skriver Linda Hofstad Helleland. Foto: Mostphotos
I stedet for retorikk, har regjeringen satset på handling, og fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet, skriver Linda Hofstad Helleland. Foto: Mostphotos

Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig samfunnet vårt er av en god digital infrastruktur. Nå som mange bruker hjemmekontor, elever har hjemmeundervisning og mye av den sosiale kontakten skjer på nett, ser vi hvor viktig bredbånd er for både innbyggere og næringsliv i vårt langstrakte land.

Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim kritiserer regjeringens politikk for utbygging av bredbånd i distriktene, ved å vise til at Sp introduserte begrepet "den digitale allemannsretten" allerede i 1999. Men det hjelper lite å innføre et nytt begrep, når det ikke følger med store bevilgninger eller andre tiltak for å realisere det.

Les innlegget til Tvinnereim:

I stedet for retorikk, har regjeringen satset på handling, og fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet. Den markedsbaserte bredbåndspolitikken, som Tvinnereim kritiserer, har blant annet ført til at markedsaktørene investerte nesten 10 milliarder kroner i 2018. Det er over to milliarder kroner mer enn de gjorde i 2013.

Annonse

I tillegg har staten aldri før bidratt med så mye midler til utbygging av bredbånd i distriktene som nå. I 2020 er bevilgningen økt til over 400 millioner kroner som skal gå til bredbåndsutbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Dette vil gi nytt eller forbedret bredbånd til 30.000 husstander og bedrifter i distriktene.

Internasjonale rangeringer viser at Norge ligger svært langt fremme når det gjelder både tilbud og bruk av bredbånd og internett. Siste dekningsrapport viser at 86 prosent av husstandene i landet har tilbud om høyhastighets bredbånd per første halvår 2019, mot 63 prosent i 2013. Faktisk har nesten alle som bor i tettsteder med mer enn 200 innbyggere muligheter til å knytte seg til høyhastighetsbredbånd på 100 Mbit/s.

18 prosent av befolkningen bor imidlertid utenfor tettstedene. Men også de opplever at dekningsgraden er på vei opp, og den øker mest for høyhastighetsbredbånd. I 2013 hadde 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om høyhastighetsbredbånd gjennom fiberbredbånd. I 2019 hadde denne andelen økt til 45 prosent, og den fortsetter å øke.

Vi har en leveringsplikt som skal sikre at alle får et grunnleggende tilbud når kobbernettet fases ut. Regjeringen har som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om 100 Mbit/s nedlastingshastighet basert på kommersiell utbygging innen utgangen av 2020. Dette målet ligger vi trolig an til å nå. På sikt er målet at alle husstander i bygd og by skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Koronaevaluering på bakrommet