Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Menn som tar helseutdanning gjennom Nav får rett til lån og stipend

Ordningen Menn i helse skal vi fortsette med, og nå får vi regelverket på plass som sikrer tilgang på lån og stipend i Lånekassen.

Prakteksempel: Menn i helse er et prakteksempel på et samarbeid mellom ulike tjenester, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Terje Pedersen / NTB
Prakteksempel: Menn i helse er et prakteksempel på et samarbeid mellom ulike tjenester, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Menn i helse er et nasjonalt prosjekt som skal rekruttere menn til helse- og omsorgssektoren i kommunene gjennom tilrettelagt opplæring for voksne. Deltakerne er menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelser fra Nav. Prosjektet er svært vellykket og bidrar til å inkludere flere i arbeidslivet, i tillegg til at kommunene får godt kvalifiserte arbeidstakere inn i en viktig tjeneste.

Nationens sår på lederplass tvil om ordningen vil fortsette. Det kan jeg bekrefte at den vil.

Les Nationens leder:

Annonse

I dagens regelverk er det slik at utdanninger som opprettes av Nav ikke gir mulighet for støtte til lån og stipend fra Lånekassen. Men regelverket er ikke godt nok tilpasset at det finnes utdanningstilbud hvor folk veksler mellom å få støtte fra Nav og ikke få støtte fra Nav. Slik som for eksempel Menn i helse.

Vi kommer til å varsle i revidert nasjonalbudsjett at vi endrer reglene slik at menn som deltar i dette prosjektet kan motta støtte fra Lånekassen i perioden de ikke mottar støtte fra Nav.

Mennene får støtte fra Nav i deler av opplæringstiden, og lærlingelønn andre deler av perioden. For voksne med utgifter til boliglån og barn er dette rett og slett ikke nok. I tillegg til å endre regelverket kommer det derfor også 5,3 millioner kroner til dette i revidert nasjonalbudsjett.

Det er ingen tvil om at vi trenger flere ansatte i helse- og omsorgssektoren de kommende årene, samtidig som vi trenger å inkludere enda flere mennesker i arbeidslivet. Hittil har over 400 menn tatt fagbrev via dette prosjektet og 92 prosent av de har fått seg relevant jobb innenfor helse- og omsorgssektoren. Menn i helse er et prakteksempel på et samarbeid mellom ulike tjenester som sørger for at mennesker får den hjelpen og støtten til å ta seg en utdanning og komme seg ut i jobb.

Denne ordningen skal vi fortsette med, og nå får vi regelverket på plass som sikrer dem tilgang på lån og stipend i Lånekassen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fakta om utbrudd av fugleinfluensa