Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Melkekvotesalg 2020

Kan Tine få med faglaga på et praktisk forslag?

Støtte: Jeg forventer at Tine støtter et slikt forsalg, skriver Dag Fossen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Støtte: Jeg forventer at Tine støtter et slikt forsalg, skriver Dag Fossen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Som noen forutsa er det av de pr. dato 615 påmeldte kvoter som ønskes solgt til staten, hele 204 leiekvoter. Disse leiekvotene står for 16,8 millioner liter. Dette gir i snitt om lag 80.000 liter pr. leiekvote som ønskes solgt.

Da kan en tenke seg konsekvensene for de aktive produsentene som mister denne leiekvota.

Annonse

Det skal kjøpes ut 40 millioner liter. Det er imidlertid nå meldt inn over 54 millioner liter som ønskes solgt. Det tok to minutter å fylle listene i mange regioner, og forsinkelser på datainnmeldingen har gitt bisarre utslag. Det forteller at prisen var satt for høyt. Dette kan en ikke gjøre noe med. Det en imidlertid kan gjøre er følgende:

Alle som har meldt inn for salg godkjennes. Alle liter over de avtalte 40 millioner tilbakeselges i de respektive regioner til samme pris. Aktive brukere som mister leiekvote fra 2021 gis forkjøpsrett på en forholdsvis del av det tilgjengelige kvantum.

Jeg forventer at Tine støtter et slikt forsalg. Deres oppgave er å sikre likeverdige vilkår for sine eiere. Dette forslaget vil rette opp den utrett som ligger i dagens ordning, hvor aktive produsenter med leiekvote som utgår i 2020 skal bære en uforholdsmessig andel av nedskaleringen av melkeproduksjonen.

Spørsmålet blir om Tine kan greie å få faglaga med på å gå til staten med et slikt praktisk forslag.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Innovasjon for framtida starter i kommunen