Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDG og flyskatt

Flyskatten er ødeleggende for distriktene og har null klimaeffekt.

Skatt: Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm og MDG ønsker en høyere skattelegging av luftfarten i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Skatt: Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm og MDG ønsker en høyere skattelegging av luftfarten i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

MDGs alternative forslag til statsbudsjett bekrefter en useriøs miljøpolitikk. Partiet foreslår økt skattelegging av luftfarten i Norge med vel 12 milliarder kroner – over natten.

I tillegg vil MDG også fjerne tax free ordningen, noe som ifølge forslaget gir en ytterligere effekt på 1,5 mrd kroner. Dette er meningsløst først og fremst fordi det vil rasere flytransporttilbudet i hele landet, og mest der det trengs aller mest - i distriktene.

Samtidig er det jo slik at hvis du ikke kan fly, må du forflytte deg på annet vis. Og da er det i Norge stort sett bilen som er alternativet. Og i store deler av landet er ikke dette en el-bil, men en helt konvensjonell bil som ofte har høyere utslipp per passasjer enn en flyreisende.

En flyreisende mellom Oslo og Bergen bruker eksempelvis 14- 5 liter drivstoff, mens en personbil med en reisende vil forbruke 35-40 liter drivstoff på samme strekning. Bare dette betyr at forslaget er lite fornuftig og slett ikke fremmer klimaet.

Så hadde det også vært en fordel om MDG forstod hvordan den internasjonale klimapolitikken er skrudd sammen. Norge har et nasjonalt ansvar for å kutte utslippene fra oppvarming, landbruk og transport, med ikke luftfarten.

Annonse

Luftfarten er grenseoverskridende og plassert inn sammen med prosessindustrien og petroleumssektoren i EUs kvotehandelssystem. I dette systemet senkes taket for hvor mye CO2 som samlet kan slippes ut hvert år fra disse virksomhetene.

Fra 2005 til 2030 vil utslippene bli senket med 43 prosent. Taket senkes med 1,7 prosent per år, og fra 2021 vil det bli senket med 2,2 prosent per år.

I praksis er det slik at EUs kvotesystem har sørget for å stabilisere CO2-utslippene fra luftfarten innenfor EØS-området til litt under nivået fra 2005. Det er så mange kvoter bransjen er tildelt frem til 2021. Hvis norske flyselskap slipper ut mindre CO2 innenfor EØS, fordi vi flyr mindre, vil de kvotene bli brukt av andre bedrifter.

MDGs avgiftsforslag betyr altså at det blir like mye klimagassutslipp innenfor EU/EØS, men mindre i Norge og tilsvarende mer i Europa. Og dersom folk alternativt reiser med bil som ligger utenfor kvotesystemet, ja da får vi samlet høyere utslipp. Samtidig har vi effektivt bidratt til å rasere flytilbudet i Norge, og gjort hverdagen vanskeligere for folk flest og svekket konkurransedyktigheten til næringslivet.

Vi løser ikke klimautfordringen med en slik symbolpolitikk.

Fly er det mest miljøvennlige transportmiddel som finnes, men går i dag på feil drivstoff. Det er fullt løsbart, men vi må bygge broen fra kunnskapen om ny klimavennlig teknologi til en kommersiell teknologi.

Her kan MDG bidra, f.eks. gjennom å støtte etablering av et fond basert på dagens avgifter som brukes til grønn omstilling av luftfarten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lov, men ikke smart