Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDG, kjøttkutt og selvforsyningsgrad

MDG vil øke selvforsyningsgraden av mat fra dagens 36 til minimum 60 prosent samtidig som kjøttforbruket skal halveres (Nationen, 24. juli).

Kjøtt må med: Vi tror det er fullt mulig å øke etterspørsel og dyrking av norske matplanter, men målet om 60 prosent selvforsyning er i alle fall uoppnåelig uten at kjøtt som proteinkilde er en viktig del av løsningen, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos
Kjøtt må med: Vi tror det er fullt mulig å øke etterspørsel og dyrking av norske matplanter, men målet om 60 prosent selvforsyning er i alle fall uoppnåelig uten at kjøtt som proteinkilde er en viktig del av løsningen, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos

MDG oppgir ikke hvilke dyreslag som skal nedskaleres. Er det sau og storfe? I så fall vil store grasarealer både på innmark og utmark gå ut av drift. Eller det svin og fjørfe? Betydelige arealer som av klimatiske eller topografiske forhold ikke egner seg til å dyrke matplanter, blir brukt til å dyrke fôrkorn til svin og fjørfe.

Begge alternativer betyr gjengroing. Uavhengig av hvilke kjøttslag som nedskaleres, vil altså konsekvensene blant annet bli uakseptabel ressursforvaltning, tap av arbeidsplasser og tap av biologisk mangfold.

Kjøtt utgjør 25 prosent av den landbaserte matproduksjonen. Gitt halvering av kjøttforbruket og uendret forbruk av mjølk, egg og fisk, innebærer en selvforsyningsgrad på 60 prosent at forbruket av matplanter dyrket i Norge må 2-3 dobles. Import av grønnsaker, frukt/bær, hvete o.l. må strupes, og sortimentet i handlekurva snevres inn mot de matplantene vi kan dyrke i Norge.

Annonse

Hvordan vil MDG løse denne utfordringen? Holder det med informasjonskampanjer, eller må det sterkere lut til? Som å stenge grensene for import, eller ilegge skyhøye tollsatser? Bruk av slike tvangsmidler vil neppe oppnå aksept hos folk flest, og er trolig en politisk umulighet.

Norge har de beste forutsetninger for å utvikle en bærekraftig kjøttproduksjon. Kjøtt er en viktig proteinkilde med lavt energiinnhold, som også bidrar med en rekke andre viktige næringsstoffer i kostholdet vårt. Det er derfor uforståelig at MDG har vedtatt 50 prosent reduksjon uten å angi realistiske, norskproduserte alternativer.

Vi tror det er fullt mulig å øke etterspørsel og dyrking av norske matplanter, men målet om 60 prosent selvforsyning er i alle fall uoppnåelig uten at kjøtt som proteinkilde er en viktig del av løsningen. Selvforsyningsgrad og bærekraftig matproduksjon er viktige temaer som fortjener en konstruktiv debatt, men for å gi mening må den baseres på realiteter og ikke ønsketenkning.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ny regjering gir 1–0 til norsk ull, i EU derimot er det knock-out