Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDG – dere kaster stein på lokalpolitikerne i distriktet

Et så sterkt ønske om statlig styring er den største trusselen mot bærekraftig distriktsutvikling.

Mangfold: Noen kommuner har forbud mot scooterkjøring, mens i mange nordnorske kommuner er scooter et helt nødvendig fremkomstmiddel for å kunne bo og livnære seg. Det sier noe om det mangfoldet og diversiteten som er i landet vårt, skriver artikkelforfatterne. Foto: Colourbox
Mangfold: Noen kommuner har forbud mot scooterkjøring, mens i mange nordnorske kommuner er scooter et helt nødvendig fremkomstmiddel for å kunne bo og livnære seg. Det sier noe om det mangfoldet og diversiteten som er i landet vårt, skriver artikkelforfatterne. Foto: Colourbox

Jon Ingebretsen i MDG uttrykker i Nationen misnøye med en rekke formuleringer om naturressursforvaltning i Høyres utkast til stortingsprogram 2021-25. Høyre beskyldes for å være distrikts- og miljøfiendtlig og å ville rasere norsk natur. I realiteten foreslår Ingebretsen å avvikle lokaldemokratiet – med en total mistillit til distriktskommuner og lokalpolitikere. Et så sterkt ønske om statlig styring hører til i sterkt venstredreide partier, og er den største trusselen mot bærekraftig distriktsutvikling.

Les innlegget til Jon Ingebretsen:

Høyre foreslår bedre muligheter for bruk av naturressurser til blant annet kraftproduksjon, til beste for klimaet. Motorferdsel i utmark har vært lokalt forvaltet siden 2015, til tross for sterke protester mot det man predikerte ville bli «råkjør over hvite vidder». Men også i denne saken har kommunene vist seg som ansvarlige forvaltere.

Noen kommuner har forbud mot scooterkjøring, mens i mange nordnorske kommuner er scooter et helt nødvendig fremkomstmiddel for å kunne bo og livnære seg. Det sier noe om det mangfoldet og diversiteten som er i landet vårt, og som gjør at lokal kunnskap og beslutningsmyndighet er å foretrekke fremfor statlig overstyring.

Annonse

Likeså – for mange kommuner med nedgang i folketallet, er hyttebygging og fritidsinnbyggere med å motvirke svenske tilstander. Det gir også kortreiste ferier, og reduserer antall lange flyreiser. Andre kommuner ønsker ikke hytter. Også Ingebretsens fremstilling av strandsonepolitikken er sterkt misvisende – det er å forvente at MDG forholder seg til sannheten.

Å sette likhetstegn mellom «kommunal råderett» og «fritt-fram-politikk» er å kaste stein på dyktige og ansvarsbevisste lokalpolitikere rundt i Norge som gjennom generasjoner har forvaltet naturen slik at vi har ett av verdens flotteste natur- og kulturlandskap. De siste tiårene har imidlertid den statlige naturforvaltningen est voldsomt ut.

Regjeringen igangsatte i 2014 prosjektet forenkling av utmarksforvaltningen. En faggruppe ledet av professor Eva Falleth konkluderte med at «utmarksforvaltningen er kompleks og til dels utilgjengelig for brukerne og fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og lite helhetlig med en rekke særorganer i tillegg til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Den rettslige reguleringen av utmarka er fragmentert med uklar fordeling av ansvar og myndighet mellom sektorer og beslutningsnivåer. Det er uklare og ofte lite forenlige mål på nasjonalt nivå».

Høyre vil ha kunnskapsbasert politikk og jobber med flere av faggruppas forslag til tiltak. Der Høyre sier ja til lokal råderett og distriktsutvikling, er MDG sitt svar et stort nei - som vil føre til avfolking av distriktene og gi en sentraliserende politikk. At MDG stiller seg i blokk med Senterpartiet vil gi interessante diskusjoner fremover.

Høyres politikk bygger på et grunnleggende positivt menneskesyn. Vi tror på enkeltmennesker som er opptatt av å ta vare på sine lokalsamfunn. Vi mener beslutninger må tas nærest de som berøres av beslutningen. Så er det opp til lokalbefolkningen rundt i norske kommuner å stemme frem de politikere de er mest enige med. Slik fungerer lokaldemokratiet - heldigvis.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Statens lange arm