Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets tilsyn med svinenæringa

Samfunnet er ikke tjent med et mattilsyn som er bundet opp av må-oppgaver uten å kunne sørge for nødvendig tilsyn der det trengs.

Nedskjæringene rammer i stor grad tilsyn med dyre- og fiskevelferd, skriver innsenderen.  Illustrasjonsfoto: Benjamin Hernes Vogl
Nedskjæringene rammer i stor grad tilsyn med dyre- og fiskevelferd, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Benjamin Hernes Vogl

Debatten om grisenæringa generelt og Mattilsynets tilsyn med denne har fått stor oppmerksomhet etter videoopptak av skadde og lidende griser ble publisert.

Bildene var hjerteskjærende å se på, men Mattilsynets rolle i dette bør suppleres med noen fakta om tilsynets rammevilkår.

En rekke oppgaver er såkalte må-oppgaver som ikke kan velges bort og som krever store ressurser:

* Grensekontroll

* Utstedelse av sertifikater og attester for eksport av sjømat

* Kjøttkontroll på slaktelinja

* Smilefjestilsyn

Annonse

* Omfattende saksbehandling med godkjenning av driftsplaner og etablering og utvidelse av oppdrettsanlegg.

* Omfattende prøveuttak av fôr, planter og dyr og næringsmidler for å dokumentere status på helse og trygg mat.

* Håndtering av smittsomme sykdommer

* Oppklaring av matbårne infeksjoner

Samtidig som arbeidsmengden på disse områdene neppe er blitt mindre, er tilsynet gjenstand for stadige innskrenkinger. Bare fra 2016 til 2020 er antall årsverk redusert med cirka 15 prosent.

Nedskjæringene rammer i stor grad tilsyn med dyre- og fiskevelferd. Regiondirektør Røthe Knudtsen opplyser at dette er en del av ”avbyråkratiserings- og efffektivitetsreformen”.

Samfunnet er ikke tjent med et tilsyn som er bundet opp av må-oppgaver uten å kunne sørge for nødvendig tilsyn der det trengs.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Handlingslammelse på høyt nivå