Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets herjing med ville dyr

Villrein: Fra nedfellingen av villreinstammen i Nordfjella. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Villrein: Fra nedfellingen av villreinstammen i Nordfjella. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det har kommet frem at den statsfinansierte utflygingen av hjortedyr fra flere kommuner rundt Nordfjella har ført til nedslakting. De to første månedene av jakta har SNO ukentlig fraktet dyr ut fra jaktterreng.

Det setter press på jegerne om å skyte mest mulig i forkant av transporten. Tips fra jegere tyder på mye stygg skyting, og flere mener at utflygingen av dyr ikke bør videreføres til neste år.

Hjortedyrbestanden i flere kommuner er allerede sterkt redusert, både som følge av den harde vinteren i 2017/2018 og presset fra Mattilsynet om nedskyting. Ekstra tiltak for å påskynde nedskytingen er unødvendig og uetisk, og fører bare til store lidelser for dyrene.

Flere års omfattende kartlegging viser ingen funn av klassisk CWD på hjort og elg i Norge. Tiltakene er panikkartet og styrt av frykt for at eksportnæringen skal rammes. Alt tyder på at det er kommersielle grunner til at Mattilsynet vil utrydde mest mulig av hjortedyrbestanden i 15 kommuner.

Samtidig streifer flokker med tamrein i områdene der hjort og elg slaktes ned. Tamrein beiter inntil sperregjerdet på Hemsedalsfjellet, og flokkene drives over store områder til vinterbeite. Dersom det er smitte i tamreinflokkene spres den gjennom flere kommuner. Dette vil ikke Mattilsynet hindre, samtidig som de krever en beinhard nedskyting av hjort og elg, med den vanlige trusselen om statlig jakt. Det finnes ikke konsekvens eller logikk i tiltakene, og etikken er for lengst borte.

Da Mattilsynet utryddet villreinstammen i Nordfjella ble en etisk standard satt. Nå videreføres de uetiske tiltakene til andre hjortedyr.

Fra neste år planlegges utvidet jakttid på hjort og elg i 15 kommuner rundt Nordfjella, fra 15. august til 31. januar. Det er jakt i yngletida mens kalvene er små og noen av dem er nyfødte. Det gir økt fare for morløse kalver. Kalver født innenfor normal tid vil bare være 8–12 uker når jakta starter. De vil ikke ha stor sjanse til å klare seg alene.

En del kalver fødes seinere på sommeren, og det skytes noen ganger koller med fullt utviklet foster i magen under jakt. I januar er vinteren på det hardeste og dyrene trenger ro etter å ha blitt jaktet i flere måneder. Utviding av jakttida i begge retninger kan føre til at kalvene får dårligere forutsetning for å overleve vinteren.

Det er ingen smittesituasjon i Norge som kan forsvare slike tiltak. Det er blitt gjennomført lignende regime i Nord-Amerika etter utbrudd av CWD på hjort, men i Norge skjer det uten slike funn, og elg er omtrent ikke mottagelig for CWD. Det skal bare være funnet 8 elger med CWD i hele Nord-Amerika gjennom 50 år. Likevel krever Mattilsynet at også elgstammen skal skytes ned.

Nedslaktingen av hjortedyr har ingenting med dyrevelferd å gjøre, slik Mattilsynet hevder. Tvert imot brytes dyrevelferdslova gang på gang. Dette må stoppes. Mattilsynet har fått frie hender til å sanere naturen, og de gjør det grundig for å sikre seg mot at eksportnæringen rammes.

Landbruksministeren er åpen om at dette er bakgrunnen, mens Mattilsynet dekker seg bak påstand om dyrevelferd. Det er det ingen som tror på lenger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning