Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matprat motarbeider folkehelsen og har ingen troverdighet

Det er dessverre all grunn til å tvile tungt på troverdigheten til «opplysningskontoret».

Det virker som kjøttindustrien motsetter seg forskning som viser de store helse- og samfunnsgevinstene ved kjøttkutt og et sunnere og grønnere kosthold, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos
Det virker som kjøttindustrien motsetter seg forskning som viser de store helse- og samfunnsgevinstene ved kjøttkutt og et sunnere og grønnere kosthold, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos

At «opplysningsarbeidet» til Matprat.no bidrar til økt forbruk av kjøtt, noe nordmenn allerede har et helseskadelig høyt forbruk av, er bekreftet av Matprat selv.

Dag Henning Reksnes , direktør i Matprat/opplysningskontoret for egg og kjøtt, påpekte i en tidligere artikkel i Nationen at generisk kjøttreklame er et effektivt virkemiddel for økt salg av kjøttprodukter. Han forklarte dette slik:«generisk markedsføring virker, og at en kroner investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake innsatsen.»

Slik generisk markedsføring foregår via Matprat og Matopedia. Matprat sin «kunnskapsformidling» handler altså ikke bare om oppskrifter og ernæringsfakta.

Vi mener at Trine Thorkildsen fra Matprat seiler under falsk flagg når hun benekter at dette er kjøttpushing. Det er ingen tvil om at Matprat har til hensikt å opprettholde eller øke salg og dermed konsum av kjøtt, eller, slik det står i omsetningsloven, «å fremja umsetnaden».

Les innlegget her:

Torkildsen ser også ut til å «glemme» at Helsedirektoratets kostråd ikke gir anbefaling om å spise kjøtt daglig. Kostrådene gir kun en grense for maksimalt trygt inntak av rødt kjøtt på individnivå, noe som overskrides av så mange som 50 prosent av alle nordmenn.

Annonse

Og jo, det er bred faglig enighet om at et lavere inntak av både rødt og bearbeidet kjøtt kan forebygge de sykdommene som tar flest liv for tidlig (kreft, hjerte- og karsykdom, overvekt og fedme, og diabetes type to).

Det kommer også helt tydelig fram i Helsedirektoratets rapport at ikke bare økt inntak av plantekost og fisk, men også kjøttkutt , er viktig hvis man vil redusere sykdomsbyrden.

Det er en stadig økende kunnskap om kjøttets ulemper for helse, miljø, global matproduksjon, samt mer fokus på dyrevelferd. Dette har ført til alvorlige ømdømme-utfordringer for kjøttbransjen, og kjøttsalget i hele verden har begynt å flate ut og/eller falle.

Matprat sin respons på dette, er godt beskrevet av Nibio-forskere i utredningsnotatet «Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk». Utredningen ble gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med høring av Miljødirektratets rapport Klimakur 2030, som for øvrig også anbefaler kjøttkutt.

Blant annet finansierte Matprat i 2019 forskning som kom til en annen konklusjon enn verdens fremste fagmiljøer som WHO, Harvard og WCRF (World Cancer Reseach Fund), når det gjelder helseulemper med dagens høye kjøttinntak. Dette freidige stuntet har fått oppmerksomhet langt utenfor landets grenser, og er blant annet kritisert av Harvard University. Det kom fram at feil bruk av metodologi var grunnen til denne «overraskende» konklusjonen. Dette har vi gått grundig gjennom i vår artikkel i Norsk tidsskrift for ernæring.

Det virker som kjøttindustrien motsetter seg, og aktivt undergraver, forskning som viser de store helse- og samfunnsgevinstene ved kjøttkutt og et sunnere og grønnere kosthold. Torkildsen sitt utsagn om «faglig forankret og etterrettelig informasjon» lyder derfor unektelig hult i våre ører. Det er dessverre all grunn til å tvile tungt på troverdigheten til «opplysningskontoret».

Matprat motarbeider myndighetenes mål om redusert kjøttinntak, ved å tåkelegge eksisterende kunnskap. Vi håper derfor at flere partier går inn for avvikling av Matprat, slik både Høyre, Venstre og FrP foreslo i forrige regjering, og noe MDG også har jobbet for.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grytten-utvalget må forlate fortida