Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matprat forvirrer stadig om dagens helseskadelige kjøttforbruk

Til tross for at det forlengst er bred faglig enighet om at kjøttforbruket er helseskadelig høyt og må ned, skaper kjøttbransjens pr- og markedsføringsorgan Matprat stadig forvirring.

Helse- og miljøpolitikere må påvirke landbrukspolitikken og stoppe kjøttpushing fra staten, skriver innsenderne av debattinnlegget. Foto: Mostphotos
Helse- og miljøpolitikere må påvirke landbrukspolitikken og stoppe kjøttpushing fra staten, skriver innsenderne av debattinnlegget. Foto: Mostphotos

I dag spiser 50 prosent nordmenn helseskadelig mye rødt kjøtt, mens 80 prosent nordmenn spiser helseskadelig mye mettet fett, ifølge norsk kostholdsundersøkelse Norkost 3 og Handlingsplan for bedre kosthold 2017 - 2021. Matprat som driver med generisk markedsføring og har som formål å fremme omsetningen av kjøtt og egg, ser ut til å "glemme" dette. Det verste er at Matprat fungerer med statens velsignelse, med hjemmel i norsk lov - omsetningsloven.

Rebekka Helen Kristiansen fra kjøttindustriens Matprat gjør to feil i en setning når hun skriver i Nationens nettutgave 13.4 at «Forskningen viser ingen automatikk i at redusert kjøttforbruk gir bedre helse». Forskning viser aldri noe «automatikk».

Les Rebekka Helen Kristiansens innlegg her:

Det er per i dag bred enighet internasjonalt om at et mer plantebasert kosthold, med lavere inntak av både rødt og bearbeidet kjøtt, kan forebygge de sykdommene som tar flest liv for tidlig (kreft, hjerte- og karsykdom og diabetes type 2). Denne konklusjonen støttes av Nasjonalt råd for ernæring i 2011, Nordisk ministerråd i 2014, USAs ernæringsråd i 2015, WHO i 2015, Belgias nye kostholdsråd fra 2017, verdensledende kreftforskere i 2018, Canadas og Australias nye kostråd fra 2019 og EAT-Lancet-rapporten (2019). Kildene finnes i vårt innlegg i Norsk tidsskrift for ernæring.

Ovennevnte vurderinger ble gjort uavhengig av hverandre, og alle har kommet til omtrent samme konklusjon. I tillegg har Helsedirektoratets rapport «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostholdsråd» fra 2016 (12) har beregnet at et mer plantebasert kosthold, med mindre rødt og bearbeidet kjøtt, ville spart oss 18 milliarder kroner per år i helsetjeneste-utgifter, sykemeldinger og uføretrygd.

Vi oppfordrer alle til å lytte til ovennevnte, til tross for at kjøttindustrien bagatelliserer alvoret.

Helse- og miljøpolitikere må påvirke landbrukspolitikken og stoppe kjøttpushing fra staten. Kjøttpushing skjer både i form av statspålagt generisk kjøttreklame via Matprat, samt gjennom mange milliarder skattekroner årlig, noe staten støtter kjøttindustrien med. Å rydde oppi dagens motsetninger mellom landbruks- og folkehelsepolitikk er statens ansvar.

Folkehelsemeldingen 2019 gir oss gode føringer: «Eit plantebasert kosthald og auka inntak av fisk, men mindre innslag av kjøt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål.» Kjøttkutt har vi altså svært tungt grunnlag til!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Derfor vil jeg bli bonde, Jenny