Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Manisk fra Manifest

Vi trenger samarbeid i en velferdsmiks.

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO. Foto Moment Studio / NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO. Foto Moment Studio / NHO

Å sette tæring etter næring er et fornuftig valg for de fleste. Det blir imidlertid lettere manisk når Roman L. Eliassen i Manifest Tankesmie 5. september leker med ord, river sammenhengen fra hverandre og hevder at næringslivet fortærer verdiskaping når bedriftene beveger seg inn i velferdsmarkedene.

For det første: Manifest snakker som om private bedrifter kun erstatter offentlig drift i velferdssektoren. Da følger de dårlig med. Uten de private barnehagene hadde vi ikke hatt tilnærmet full barnehagedekning. 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet leveres av private aktører – de ble ikke før drevet av staten, de eksisterte ikke. Behovet for tjenester i eldreomsorgen vokser eksplosivt de kommende årene. Det betyr mange nye arbeidsplasser.

Annonse

For det andre: Også der en privat bedrift erstatter offentlig drift og klarer å levere mer tjenester for pengene, skjer det økt verdiskaping. Og det har vi mange eksempler på. Det mest underlige med Manifests innlegg er derfor den ukuelige troen på at offentlig finansierte oppgaver, herunder velferdstjenester, ikke kan løses bedre enn det det offentlige allerede gjør.

Det er mange dyktige ansatte i offentlig velferdssektor, heldigvis. Men det er likevel godt mulig at andre har gode ideer og løsninger som gjør tjenestene enda bedre. Alle bør kunne lære av alle.

Som samfunn står vi overfor noen utfordringer vi må løse. Demografiske endringer øker etterspørselen etter velferdstjenester. Og de færreste av oss vil ta til takke med dårligere tjenester enn vi har i dag. Det betyr at vi trenger både kapasitetsvekst og kvalitetsutvikling i velferdssektoren.

Samtidig får staten mindre penger når vi fremover ikke kan forvente samme finansielle bidrag fra oljesektoren. Når vi i tillegg blir stadig færre i yrkesaktiv alder per pensjonist, er dette en formidabel utfordring. Det blir enda viktigere at staten får mest mulig ut av hver budsjettkrone. Vi trenger samarbeid i en velferdsmiks.

Det gagner både de eksisterende og de nye arbeidsplassene i velferdssektoren, og ikke minst brukerne av disse tjenestene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbruk i turistkommunen Rauma