Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mangfold lønner seg også i landbruket

Legg til rette for at jentene kan ta over. Det tjener hele næringen på.

Damer i fjøset: Lenita Salte produserer melk, storfekjøtt og smågris på Varhaug i Hå kommune. Foto: Bjarne B. Aase
Damer i fjøset: Lenita Salte produserer melk, storfekjøtt og smågris på Varhaug i Hå kommune. Foto: Bjarne B. Aase

Høyres landbruksnettverk har de siste årene reist rundt og besøkt gårdsbruk og næringsmiddelaktører over hele landet. Vi har møtt mange menn på disse rundene, men ser også at stadig flere kvinner gjør seg gjeldende både som kreative gårdbrukere, men også i verdikjeden rundt.

Det er kun 16 prosent kvinner som driver gårdsbruk i Norge. I verdikjeden rundt landbruket er 90 prosent menn. Det er omtrent 50-50 fordeling mellom menn og kvinner som har odel på gård, men fortsatt er det mange kvinner som velger bort gårdslivet.

Mangfold lønner seg i alle bransjer, også i landbruket. Kvinner i landbruket har bidratt til mer oppmerksomhet rundt lokalmat, økologiske varer, grønn omsorg, helse og utdanningstilbud på gårdene. Dette har vært en viktig biinntekt for landbruket.

Annonse

Flere kvinner i landbruket vil dessuten kunne sette fart på det teknologiske løftet i bransjen, for å skape et mindre arbeidsintensivt landbruk, spesielt innen grøntnæringene.

Kvinner vil også kunne bidra til et sterkere sosialt miljø på gården, noe som også har mye å si for psykisk helse. Det viser seg at kvinner oftere drar med seg partner inn i arbeidet på gården enn vice versa.

Vi oppfordrer næringsmiddelindustrien, faglagene og mor som far, til aktivt å jobbe for rekruttering av kvinner til landbruket. Har du en datter som har odelen, bør du som far og mor legge til rett for at det blir henne som tar over.

Vi trenger et felles løft for å øke kvinneandelen i landbruket, la oss begynne med å slå fast at mangfold lønner seg og at kvinner kan.

Høyres landbruksnettverk består av: Guro Angell Gimse (Trøndelag),  Margunn Ebbesen(Nordland), Torill Eidsheim (Hordaland), Frida Melvær (Sogn-og Fjordane), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Akershus), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Akershus), Liv Kari Eskeland (Hordaland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark) , Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud) , Ingjerd Schou (Østfold), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark), Marianne Haukland (Troms- og Finmark), Anna Molberg (Hedmark) og Kari-Anne Jønnes (Oppland).

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stor interesse for ammekukurs for damer