Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange står utenfor boligfesten

Gratulerer til bøndene med et godt jordbruksoppgjør. Kan regjeringen også gjøre noe med boligkrisa?

Glemt: Politikerne må ikke glemme de titusener som ikke lenger er unge og som aldri har kommet seg inn på boligmarkedet. Dette er en glemt gruppe, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Glemt: Politikerne må ikke glemme de titusener som ikke lenger er unge og som aldri har kommet seg inn på boligmarkedet. Dette er en glemt gruppe, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Vi ser på Aps program som inneholder et grundig og fyldig kapittel om boligsosialt arbeid. Det kan sannelig være på tide, for sjelden – om enn noen gang – har markedskreftene på en slik måte innhentet folk med normale og lavere inntekter.

Mange står utenfor boligfesten og er henvist til dyre utleieboliger. Nær en million personer leier bolig. Antallet har økt med cirka 90.000 siden 2015. Det er en kjensgjerning at de fleste av disse er aleneboende. Enslige utgjorde nesten to tredjedeler av mottakerne av bostøtte i Norge i 2021, mens enslige utgjør 39,8 prosent av hele befolkningen. Altså er enslige overrepresentert blant de som trenger hjelp med boutgiftene.

Det er ingen tvil om at Ap i sin tid etter krigen, gjenreiste et Norge med Husbanken, boligbyggelag og borettslag. Jeg mener at vi må tilbake til modellen fra 1950-60- og 70-årene. I etterkrigstiden ble det lagt til rette for en sosial boligpolitikk.

Med Husbankens rolle greide vanlige inntektstakere å skaffe seg bolig. Den gangen kunne man i storbyen kjøpe bolig for en femtedel av en gjennomsnittlig inntekt, mens i dag kan man låne fem ganger sin egen årsinntekt til boligkjøp. Dette blir som en dråpe i havet med dagens boligpriser.

Ap sier i sitt program at de ønsker å unngå at bolig brukes til spekulasjon. Situasjonen for ungdom som skal inn på boligmarkedet, er blitt vanskeligere skriver Senterpartiet. Men politikerne må ikke glemme de titusener som ikke lenger er unge og som aldri har kommet seg inn på boligmarkedet. Dette er en glemt gruppe.

Det hjelper ikke med ord og runde formuleringer. Det kreves handling. Mens graset gror i flommen av ord, dør kua.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering