Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Maktmisbruk fra Miljødirektoratet

I 2021 valgte Miljødirektoratet å forby all utsetting av fasan og rapphøns her i landet. Det ville ha betydd slutten for fuglehundprøvene på lavland i Norge.

Her en fasan på Öland, Sverige. Foto: Mostpotos
Her en fasan på Öland, Sverige. Foto: Mostpotos

Direktoratets vedtak kom som lyn fra klar himmel og ble påklaget av fuglehundklubbene. Heldigvis besluttet Klima- og miljødepartementet å overstyre sitt eget direktorat og tillot til slutt utsetting.

Dessverre fortsetter Miljødirektoratet med sin dårlig begrunnede praksis.

Les kommentaren fra Miljødirektoratet nederst i teksten.

En ting er at de også har avslått årets søknader. Verre er det at de allerede før søknadene ble sendt, sendte oss et brev der de forberedte oss på et nytt avslag. Å gi en søker beskjed på forhånd om at det ikke hjelper å søke, synes jeg er kritikkverdig.

I sitt avslag holder ikke Miljødirektoratet seg til konkrete fakta, men synser i vei etter «Kan ikke utelukke at»-prinsippet. Fordi de ikke kan utelukke at den utsatte fuglen skader andre hjemmehørende arter og fordi de ikke kan utelukke at de påføres uakseptable lidelser etter utsettingen, synes de det er sikrest å si nei.

Annonse

De mener å ha støtte fra vitenskapelige arbeider basert på erfaringer fra andre land, med helt andre forutsetninger og tar disse ubegrunnet til inntekt for sitt ensidige syn. De bygger opp under myter, for eksempel ved å hevde at fasaner og rapphøns ikke tåler det norske klima, til tross for at de lever i beste velgående i en lang rekke andre land med langt barskere forhold.

I tillegg til Fuglehundklubbenes Forbund har store organisasjoner som Norges Jeger- og Firskerforbund og Norskog gitt klar støtte til fortsatt utsetting av fasaner og rapphøns. De har også sett den næringsmessige verdien i dette.

Hvis Miljødirektoratet vinner frem med sitt negative syn, blir vi det eneste landet i hele Europa som forbyr støtteutsetting av rapphøns og fasaner. Mens våre naboland gjør en stor innsats for å bevare og redde rapphøns fra utryddelse, så ønsker altså Miljødirektoratet det stikk motsatte i Norge.

Miljødirektoratet hevder at fasan og Rapphøns er fremmede arter i Norge, til tross for at vi har gitt dem masse data på at det ikke stemmer. Problemet er at de bare synser. De vet ikke dette med sikkerhet.

Fuglehundklubbene har påvist den forskjellsbehandlingen Miljødirektoratet gjør mellom fjellrev og rapphøns. Begge er i deres øyne arter som er utdødd. Rapphøna ønsker de altså vekk, mens fjellreven får tildelt store ressurser.

Jeg vil gå så langt som å si at Miljødirektoratet er uskikket til å behandle våre søknader om utsetting av rapphøns og fasan.

Miljødirektoratet skriver i en e-post at: Vi viser til vårt avslagsbrev til klagebehandling. Fuglehundklubben har klaget på avslaget vi gav på utsetting av fasan og rapphøns, og vi har oversendt saken til Klima og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Neste artikkel

Fordummende om Gartnerhallen fra Nationen