Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lytt til kunnskapen om iskanten

Å sette en sørlig grense for iskantsonen, er en faglig og ikke en politisk definisjon av iskanten.

Sårbare områder: Skal vi bore etter olje i sårbare områder, som Arktis? Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Sårbare områder: Skal vi bore etter olje i sårbare områder, som Arktis? Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

I tirsdagens kommentar kastet også Nationen seg inn i debatten om iskantsonen og dens beliggenhet. På samme måte som Naturvernforbundet ser Hilde Lysengen Havro galskapen i å skulle åpne for oljevirksomhet stadig lenger nord som følge av et varmere klima.

Samtidig er det viktig å presisere at Ropstad-grensa, det vil si å sette en sørlig grense for iskantsonen, er en faglig og ikke en politisk definisjon av iskanten. I motsetning til Frp så forholder KrF og Venstre seg til grensa som er i tråd med den faglige, vitenskapelige definisjonen av iskantsonen utarbeidet av Polarinstituttet.

Dessverre for oljenæringen betyr dette at de viktige og sårbare verdiene som befinner seg innenfor iskantsonen også i perioder på året kan overlappe med oljeblokkene som er tildelt lengst nord i Barentshavet.

Annonse

Som et resultat av dette har det oppstått en rekke kreative og alternative definisjoner av iskantsonen, deriblant å skulle forholde seg til en dynamisk, observerbar iskant. Dette er en forståelse som er lobbet frem av oljenæringen og er på ingen måte basert på den årelange naturvitenskapelige forskningen som våre miljøfaglige etater baserer sine anbefalinger på.

Det samme gjelder definisjonen om is «30 prosent av dagene i april», også denne er politisk konstruert.

Dersom vi fortsatt skal være en nasjon som har en kunnskapsbasert forvaltning av naturen vår, vil det bety man legger det vitenskapelige grunnlaget om iskantsonen til grunn, og ikke lar politikere tegne en linje på et kart, som ikke stemmer overens med kunnskapen eller vitenskapen om de viktige og sårbare områdene i iskantsonen.

Deretter kan man ha en politisk diskusjon om hvorvidt man ønsker å bore etter olje i sårbare områder og hvilken risiko man er villig til å ta.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

EUs klimapolitikk er ansvarsfraskrivelse for Norge