Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lytt til folk og kommunestyrene, Ropstad og Hove

Motstanden mot å bygge vindkraftanlegg er dypere forankret, i et etisk spørsmål. Derfor vil et endret skatteregime og strammere konsesjonsprosesser ikke bevege motstanden.

Vindkraft: Motstanden mot
Vindkraft: Motstanden mot

I mai i fjor ledet ordfører Bjørn Ropstad et møte i Evje og Hornnes kommunestyre der kommunenes standpunkt til rammeplanen for vindkraft skulle behandles. Det endte i en enstemmig uttalelse som sa et tydelig nei til vindkraft. Det gjorde samtlige kommuner i Agder. Våre myndigheter mottok over 5000 lignende uttalelser fra hele landet med et klart budskap; nei til vindindustri i naturen!

Les debattinnlegget til Ropstad og Hove her:

Annonse

Nå har fylkespolitiker Ropstad kommet på andre tanker og opptrer sammen med Hovde fra nettverket «Kraftfylka» som døråpner for storkapitalen, først og fremst den internasjonale. Som regjeringen, med olje- og energiminister Tina Bru i spissen, fremmes det forslag til justeringer og pengegaver som skal få befolkningen og lokalpolitikere til å endre standpunkt. Det er i dette perspektivet vi må lese innlegget. Få er uenig i at etablerte vindkraftkraftverk skal betale mer skatt.

Motstanden mot å bygge vindkraftanlegg er dypere forankret, i et etisk spørsmål. Derfor vil et endret skatteregime og strammere konsesjonsprosesser ikke bevege motstanden. Folk og lokalpolitikere i Evje og Hornnes, Kvinesdal, Sandnes, Selje, Nesseby, og så videre vil ikke ha et eneste nytt vindkraftverk, og de kjemper innbitt mot de konsesjonsgitte (nær 100) anleggene. I sum vil disse utgjøre et naturtap godt over 3 ganger Evje og Hornnes kommune (mellom 16–1800 km2)! Utover dette vil influensområdene forurense visuelt og med støy store deler av kyst- og fjellområdene i landet vårt. Norge påføres nå naturødeleggelser som er vanskelig å forstå at Stortinget har tatt inn over seg omfanget av.

Vi mener dette har et omfang som er i strid med Grunnloven, §112. Det er ikke penger folk ber om, men politikere som lytter til deres fortvilelse og som deler deres kamp for naturverdiene.

Motstanden mot vindkraftanlegg landet over utfordrer, etter vårt syn, det ureflekterte vekstparadigmet i Norge. Landet har betydelig kraftreserver gjennom ulike tiltak som oppgradering av vannkraftverk, energieffektivisering og sparing. Hvorfor blir ikke dette potensialet utnyttet før en slipper anleggsmaskinene løs i uerstattelig, ikke-fornybar villmark? Forbruket av energi, råstoffer og natur kan uansett ikke fortsette å vokse inn i himmelen fordi det truer selve livsgrunnlaget vårt. Vi mener disse verdispørsmålene er like sentrale i «Det grønne skiftet» som teknologiske nyvinninger.

Folk, inkludert lokalpolitikere, har gjennomskuet påstanden om at landet vårt trenger å produsere stadig mer energi for å redde verden. Hvilken rett har vi forresten til å binde opp framtida med de naturødeleggelsene vindkraftutbygging medfører? Et verdivalg som Ropstad og Hove bidrar til med økonomiske godteposer til kommunene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?