Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lynangrepet på tingretten ikke en rettsstat verdig

Sp forventer at regjeringa og Frp setter seg bedre inn i de forpliktelsene staten har for å ta vare på og styrke den samiske dimensjonen i rettspleien.

Regjeringa og Frp må la Indre Finnmark tingrett bestå, skriver Sp-politikerne. Foto: Siri Juell Rasmussen
Regjeringa og Frp må la Indre Finnmark tingrett bestå, skriver Sp-politikerne. Foto: Siri Juell Rasmussen

Domstolreformen som regjeringa la fram for Stortinget i oktober inneholdt mange dårlige forslag om nedlegginger og sentralisering. 1. desember kom det et lynangrep på Indre Finnmark tingrett (IFT).

Frp har fått med regjeringa på å endre rettskretsene i Finnmark. IFT skal nå legges ned som selvstendig tingrett og Porsanger kommune blir overført til Alta og Hammerfest sin rettskrets. Dette ble vedtatt i Stortinget 10. desember.

Vi mener det er helt uakseptabelt. Denne løsninga var ikke utreda eller sendt ut på noen høring på forhånd, så relevante aktører som Sametinget, kommuner, tingretten selv og andre fikk aldri uttale seg.

Vi har forhørt oss med professor Øyvind Ravna ved UiT, som mener at det å unnlate å konsultere Sametinget bryter med konsultasjonsforpliktelsene i ILO-konvensjonen og FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Han mener det også er et klart brudd på regjeringens konsultasjonsavtale med Sametinget, underskrevet av Erna Solberg som kommunalminister 11. mai 2005.

Annonse

Krav til domstolene, deres organisasjon og krav til dommernes kompetanse, innsikt og holdninger leda til at Indre Finnmark tingrett ble etablert i 2004. Regjeringa og Frp ser nå bort fra denne forpliktelsen, og en nedleggelse eller omlegging som svekker den samiske dimensjonen i rettsvesenet vil lett kunne være i strid med Grunnloven § 108, i følge Ravna.

Vi er opptatt av at den samiske dimensjonen i rettspleien skal tas på alvor, og det gjør vi best ved å ta vare på IFT som den ene rettsinstansen vi har med sterk samisk rettsforståelse, og anerkjennelse av og kunnskap om samiske rettskilder og rettstradisjoner. Ikke minst gir dette tingretten grunnlag for å utvikle og sikre samisk som rettsspråk.

I dagens Indre Finnmark tingrett har samtlige dommere nå denne kompetansen, og samiske aktører får kommunisere på samisk direkte til dommerne. IFT er også av avgjørende betydning for å få rekruttert samiske advokater og fullmektiger.

Det er ingen skam å snu, er det noe som heter. Vi forventer at regjeringa og Frp setter seg bedre inn i de forpliktelsene staten har for å ta vare på og styrke den samiske dimensjonen i rettspleien. Dersom de forstår konsekvensen av dette, må de faktisk snu og la Indre Finnmark tingrett bestå. Et slikt lynangrep som tingretten nylig ble utsatt for er ikke en rettsstat verdig.

Neste artikkel

Straumprisane til nye høgder og rekordar!