Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Luftsuppe om biogass

Revidert nasjonalbudsjett svikter på biogass

Etterlyser tiltak: Avfallsbransjen med biogassbransjen har lenge etterlyst konkrete tiltak for å skape et større marked for biogassproduksjon, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Etterlyser tiltak: Avfallsbransjen med biogassbransjen har lenge etterlyst konkrete tiltak for å skape et større marked for biogassproduksjon, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Stortinget har gjort anmodningsvedtak om at «regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, vurdere om det kan etableres ytterligere incentivordninger for produksjon av biogass i Norge.»

Regjeringens oppfølging ligner mer på luftsuppe og venteboller enn nye tiltak for å utløse det modne potensialet for økt produksjon, omsetning og bruk av biogass.

Annonse

Regjeringen leverer i revidert budsjett en lang avhandling om dagens situasjon, og konkluderer med at «Regjeringen mener at dagens kombinasjon av virkemidler er hensiktsmessig, med støtte til teknologiutvikling og innovasjon samt at biogass ikke omfattes av CO2-avgiften.» samt «Regjeringen vil følge nøye med på hvordan endringer i rammevilkårene i nabolandene våre vil påvirke de norske verdikjedene for biogass.

Regjeringen følger opp insentivene for produksjon av biogass i tråd med Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 og vil komme tilbake med ytterligere vurderinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

Avfallsbransjen med biogassbransjen har lenge etterlyst konkrete tiltak for å skape et større marked for dagens og fremtidens biogassproduksjon. Vi har lenge påpekt at bransjen trenger tiltak som en nasjonal infrastrukturplan for biogass-fyllestasjoner langs hovedveinettet, at biogasskjøretøy blir likebehandlet som nullutslipp-alternativene el og hydrogen samt at man får innført det etterlyste takstreduksjon for biogasskjøretøy i bomstasjoner.

Biogassproduksjon er sirkulærøkonomi i praksis, og hvis regjeringen tenker på å oppfylle sin egen målsetting fra regjeringserklæringen om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi….» bør ikke insentivene bestå av luftsuppe og venteboller.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skogbruket gjør seg selv en bjørnetjeneste