Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lov med GMO i økolandbruket i fremtiden?

Økologisk landbruk vil fortsette å gå i front for sorter som er avlet frem over tid, med egenskaper som bidrar til både ytelse og holdbarhet i usikkert klima.

Ved å gi planter og dyr så gode og naturlige livsbetingelser som mulig, reduseres behovet for medisiner og sprøytemidler, skriver Børre Solberg. Foto: Mostphotos
Ved å gi planter og dyr så gode og naturlige livsbetingelser som mulig, reduseres behovet for medisiner og sprøytemidler, skriver Børre Solberg. Foto: Mostphotos

I debattinnlegget «Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller poteter?» fra 4. april refereres GENEinnovates ferske undersøkelse rundt holdninger nordmenn har til genredigering i norsk matproduksjon. Det spørres retorisk om genteknologi bør bli tillatt brukt i økologisk matproduksjon.

Les Innlegget som er skrevet av blant andre Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet og Sigrid Bratlie, medlem av GENEinnovate:

Verken GMO eller sprøytemidler er tillatt i økologisk landbruk i dag. Utgangspunktet for spørsmålet kommer fra undersøkelsen, hvor 60 prosent av de spurte var positive til å ta i bruk teknologien når spørsmålet «se for deg at genredigering gjør at en matplante enklere kan dyrkes uten sprøytemidler, hvor positiv eller negativ er du til en slik genredigert plante blir brukt i økologisk matproduksjon», ble stilt.

Spørsmålsstillerne er klar over at GMO og kjemiske sprøytemidler i dag ikke er tillatt i økologisk landbruk, men er spørsmålet stilt på en måte som klargjør dette for de som blir spurt? Det ser ikke slik ut til å være tilfelle.

Annonse

Som det blir påpekt i undersøkelsen er det svært mange som er skeptiske til sprøytemiddelbruk, og mange av de som velger økologisk velger det på bakgrunn av miljø og helsehensyn knyttet til nettopp sprøytemidler. Undersøkelsen viser at nettopp de samme hensynene bekymrer norske forbrukere knyttet til genredigering, og et flertall er litt eller veldig bekymret for helse og miljørisiko ved bruk av ge redigering på planter og dyr.

Til sammen peker dette på et ønske fra mange forbrukere om et landbruk som i større grad tar hensyn til miljø og helse, med mindre sprøytemidler heller enn at mange ser GMO og økologisk landbruk gå hånd i hånd i fremtiden.

Føre var-prinsippet er viktig i økologisk landbruk, og det er grunnleggende å tenke forebyggende og helhetlig. Ved å gi planter og dyr så gode og naturlige livsbetingelser som mulig, reduseres behovet for å behandle sykdom og skadegjørere med medisiner og sprøytemidler. For å møte framtidas klimautfordringer med godt tilpassede plantesorter, må vi heller rette blikket mot de store genetiske verdiene som bønder over hele verden forvalter og foredler hver dag, og ressursene i genbanker, små og store over hele verden.

I tiden fremover vil økologisk landbruk fortsette å gå i front for sorter som er avlet frem over tid, med et bredt mangfold av egenskaper som bidrar til både ytelse og holdbarhet i usikkert klima.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En sommer uten frukt, bær og grønt