Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lønnsomhet må ligge til grunn for våre beslutninger

I saken «Ris og ros til Norturas Otta-satsing» fremføres det mange påstander som ikke kan få stå uimotsagt.

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag under årsmøtet til Nortura på Lillestrøm.
Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag under årsmøtet til Nortura på Lillestrøm.

Begrunnelsen for at Nortura legger ned slakteriet på Otta og flytter aktiviteten til Rudshøgda bør være godt kjent. Vi har overkapasitet på slakting og skjæring, og må samle aktiviteten på færre anlegg. Dette er begrunnelsen for nedleggelsen av slakteriet på Otta.

Erling Lusæter mener det er lite imponerende at Nortura nå investerer 14 millioner i ny produksjon i det som blir ledige lokaler på Otta, som vil gi 10-15 arbeidsplasser i oppstartsfasen og 25-40 arbeidsplasser på sikt.

Det er en påstand som for stå for hans regning. Ved bortfall av 63 arbeidsplasser på dagens Nortura anlegg på Otta (ikke 120 som Lusæter hevder), er det antallet vi nå planlegger for betydelig. Det håper jeg både lokale politikere og bønder i området ser.

Vi hadde ikke investert store beløp i ny virksomhet hvis vi ikke hadde hatt stor tro på de framtidige produktene i markedet og mulighetene som nå skapes lokalt på Otta. Det er riktig at det ikke er vanlig at vi flytter foredling ut i distriktet, men til det prosjektet vi nå har vedtatt, er lokalene på anlegget vårt på Otta godt egnet.

Videre kritiserer han nedleggelsen av Otta med begrunnelse i bærekraft og dyrevelferd.

Annonse

Nortura har bærekraft helt sentralt i vår forretningsvirksomhet og ambisiøse målsettinger for å redusere vårt klimaavtrykk. I fjor reduserte vi vårt samlede utslipp fra transport med hele 10 prosent – på ett år.

Nortura kompromisser heller ikke på de kravene myndighetene stiller til dyrevelferd. Lusæter vet utmerket godt at selv om noen dyr vil få noe lengre transportvei til slakteriet på Rudshøgda, vil dyr fra andre gårder få kortere transportvei. Alt er selvsagt innenfor regelverket. Dyrevelferden er god på dagens dyrebiler og vi har dyktige dyrebilsjåfører som ivaretar dyrene på en god måte.

Hva skjer hvis tillatte transporttid settes ned til 5 timer, spør Lusæter. Vi har ingen signaler på at det skal endres. Skulle det skje, vil vi ha en utfordring i store deler av Norge, men det er ikke i Gudbrandsdalen det problemet blir størst.

Nortura har lagt ned mange anlegg over hele landet de siste 10-12 årene. Samtidig har vi gjort store investeringer i topp moderne fabrikker som øker produktiviteten vår og lønnsomheten i bondens selskap. Hadde vi ikke gjort disse endringene er det ikke sikkert samvirket ville vært her i dag.

Lønnsomhet må ligge til grunn for våre beslutninger, det skylder vi bønder – over hele landet som støtter opp om samvirkemodellen, markedsreguleringa og Nortura.

Det er ingen tvil om at det har vært mange meninger og stort engasjement i denne saken. Jeg har lyst til å rette en takk til alle sindige Nortura-eiere som har lyttet og som også i krevende saker ser verdien av å stå sammen for ideen om samvirket.

Det er også verdt å huske at selv om det er veldig krevende å stå i en lokal sak om nedleggelse, så er det mange som har vært gjennom disse sakene før.

Konsernstyret har et åpenbart ansvar for å tenke på helheten når vi fatter beslutninger. Men jeg håper virkelig at alle Nortura-eiere forsøker å kjenne på det samme ansvaret.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Politiet fant 400.000 i kontanter under razzia hos kjøttselskap