Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Line fikser ikke maten uten å vise alle sider av saken

Episoden om kjøtt i programmet «Line fikser maten» unngikk behendig å belyse bærekraft utover klimagasser, samt konsekvensene av kjøttkutt.

Får kritikk: Line Elvsåshagen og NRK. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Får kritikk: Line Elvsåshagen og NRK. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Den dreier seg i all hovedsak om å «trigge» negative holdninger til rødt kjøtt gjennom bla. å spille på sterke emosjonelle sanseinntrykk som lukt og lyd.

Se serien her: Line fikser maten

Annonse

Kjøtt- og mjølkeproduksjon er uløselig knyttet sammen. Konsekvensene av kjøttkutt er derfor dramatiske for norsk matproduksjon, selvforsyningsgrad og matsikkerhet. Dette skyldes et naturgrunnlag (klima, jordsmonn etc.) som setter sterke begrensinger for hva som kan dyrkes.

Mesteparten av det norske jordbruksarealet egner seg derfor kun til å dyrke fôr (gras og fôrkorn) som husdyra foredler til mjølk og kjøtt. Følger vi programmets anbefalinger om kjøttkutt, blir konsekvensen at en betydelig del av jordbruksarealet går ut av drift og vil raskt gro igjen.

Det biologiske mangfoldet vil bli sterkt skadelidende. Utflagging av norsk matproduksjon er ikke bærekraftig. Det har også en etisk side fordi konsekvensen av kjøttkutt er at vi beslaglegger store jordbruksarealer i utlandet til å produsere nok mat til oss selv.

Arealer som i stedet burde blitt brukt til å brødfø en stadig voksende befolkning i andre land. Det er svært beklagelig at NRK velger å vinkle et så viktig og omdiskutert tema som kjøtt og bærekraft så ensidig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ny NRK-serie: Starter opp Norges første halal-gårdsysteri