Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Limi på villspor om politi og fri flyt

Fordi Senterpartiet tar grenseoverskridende kriminalitet på høyeste alvor, ønsker vi å gjeninnføre nasjonal grensekontroll.

Tar feil: Hans Andreas Limi atr feil når han fremstiller det som om EU og Schengen er de eneste måtene internasjonalt samarbeid kan foregå på, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Tar feil: Hans Andreas Limi atr feil når han fremstiller det som om EU og Schengen er de eneste måtene internasjonalt samarbeid kan foregå på, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

I et innlegg i Nationen 25. juli går Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, til angrep på Sp for vårt standpunkt angående Schengens grensebestemmelser og vår klare motstand mot den sentraliserende politireformen. Ikke minst presterer han å skyve både terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og overgrep mot barn foran seg. Dette krever et motsvar.

Sentepartiet advarte mot konsekvensene av Schengen-avtalen fra starten av, og resultatet er dessverre som vi fryktet. Utviklingen de siste årene har vært stadig mer mobil kriminalitet og menneskehandel. Fordi Senterpartiet tar grenseoverskridende kriminalitet på høyeste alvor, ønsker vi å gjeninnføre nasjonal grensekontroll. God grensekontroll er en forutsetning for å ha kontroll på hvem som kommer til landet. Skal man ha fri flyt av mennesker, som er en av frihetene Limi er så opptatt av i innlegget sitt, får vi også fri flyt av kriminelle og terrorister. Dette er ille nok når det gjelder det store Schengen-området, men på grunn av sviktende yttergrensekontroll i flere Schengen-land, vet vi ikke en gang hvilke personer som befinner seg på det europeiske kontinentet.

Annonse

Limi omtaler Sp som «krefter i Norge som ønsker å distansere seg fra» et europeisk samarbeid på justisfeltet. La meg gjøre følgende klart: Sp støtter internasjonalt samarbeid. Vi går inn for fortsatt samarbeid med de andre europeiske landene innenfor justis og sikkerhet. Deling av informasjon mellom ulike lands politimyndigheter er viktig blant annet for å bekjempe overgrep mot barn og terrorisme, slik Limi helt korrekt trekker frem. Det er imidlertid ikke slik at en oppsigelse av Schengens grensebestemmelser vil føre til at våre politimyndigheter ikke lenger kan samarbeide og dele informasjon med politimyndighetene i Schengen-landene. Limi går på limpinnen når han fremstiller det som om EU og Schengen er de eneste måtene internasjonalt samarbeid kan foregå på. Det er i alle landenes interesse å dele informasjon på politiområdet, og dette kan ordnes gjennom to- eller flersidige avtaler landene imellom. Som eksempel har ikke Storbritannia eller Irland vært en del av Schengen-området, men disse har likevel politisamarbeid med Schengen-landene.

Så blir Sp sin motstand mot den sentraliserende delen av politireformen trukket inn av Limi som «bevis» for at Sp ikke følger med i timen når det gjelder kriminalitetsutviklingen. Han er provosert over at Sp har sagt tydelig nei til å sentralisere bort politifolk fra nærmiljø over hele landet. I tillegg har han visst fått det for seg at Sp er imot sterke politifagmiljø som kan etterforske stadig mer avansert kriminalitet. Fornuftige moderniseringsgrep som nye etterforskningsmetoder og bruk av ny teknologi har hele tiden vært en del av vårt alternativ til politireform, uten at representanter fra regjeringspartiene har brydd seg med å oppfatte dette. Vi er like opptatt som alle andre av at nettbasert kriminalitet skal tas, men det som er i ferd med å skje nå er påfallende: Fordi overgrep mot barn på nett øker, ser det ut for at regjeringspartiene glemmer at fysiske overgrep og vold mot både barn og voksne i lokalsamfunn over hele landet fremdeles finner sted.

Politiet kan således ikke kaste alt de har i hendene, fordi en ny og komplisert kriminalitetstype utvikler seg og får mye politisk fokus. Den andre kriminaliteten forsvinner ikke av den grunn, selv om forekomsten selvsagt svinger. Det er fremdeles politiets oppgave å drive forebygging, og å bekjempe både hverdagskriminalitet og alvorlig kriminalitet på andre områder. Det hjelper ikke å sette disse opp mot hverandre slik Limi gjør. Regjeringen har ansvar for å sette politiet i stand til å gjøre jobben sin, og det er en grov forenkling å fremstille det som om en må sentralisere politiet bort fra distriktene for å kunne bekjempe overgrep mot barn over nett. Dersom Frp er så opptatt av å unngå lensmannskontorer med liten kapasitet, bør de dessuten begynne med å styrke de minste lensmannskontorene som står igjen etter den massive nedleggingsrunden i politireformen. Nå presterer de å gjøre det motsatte.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Organisering gir motstandskraft også for småbønder