Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ledelsen i Nortura har ikke forstått alvoret

Kjære Nortura, dere fikk et mandat til å se på om inntransport i Midt-Norge kunne gjøres billigere og bedre.

Transport: Nortura har startet et eget selskap som skal foreta dyretransporter. Foto: Vidar Sandnes
Transport: Nortura har startet et eget selskap som skal foreta dyretransporter. Foto: Vidar Sandnes

Kunne dere ikke da bare fått inn anbud med kriterier som pris, gjennomføringsevne og økonomisk sikkerhet – som i byggebransjen? Og hvis noen hadde blitt for dyre, så greit nok.

Nei, først måtte de eksisterende transportørenes avtaler sies opp. Og da starter det som mange er kritiske til, og som ser ut som et bestillingsverk fra et større firma som vil inn og ta over. Ingen av nåværende eller andre firmaer har fått komme til, altså er det en eksklusivitet til ett enkelt firma. Jeg vil anbefaler medlemmene i Nortura til å se på rollene i de forskjellige selskaper rundt Malvik, som f.eks. vaskeriet og Litra. Det er interessant lesing. Er det «gutteklubben grei» vi snakker om?

Om en kommune skal bygge ny skole, og så sier rådmannen i kommunen at skolen skal bygges av et firma som han har valgt ut, og at det skal skje gjennom et selskap som kommunen og firmaet oppretter sammen. Ingen andre får mulighet for å komme med et anbud. Det blir egentlig samme fremgangsmåte som enkelte i Nortura bruker her, og som har skapt noe av den verste uroen og støyen i Nortura Midt-Norge på lange tider.

Likevel har ikke ledelsen forstått alvoret.

Med jevne mellomrom tar samvirkebedrifter over jobben som private bedrifter har gjort tilfredsstillende før. Etter noen år blir jobben overlatt til private igjen, fordi Nortura igjen skal konsentrere seg om "kjerneområdet". Vi kan enktelt tenke oss at Notra blir kjøpt opp av Litra, fordi ventet effekt ikke blir oppnådd.

Da må kanskje noen av mine dyr på 1,6 meter få beskjed om å ikke krumme ryggen når de driter.

Med nytt, stort firma skal det fra 2025 årlig bli spart inn 35 millioner, hevdes det. På et informasjonsmøte ble det hevdet at en storfetransport med bil og henger tur-retur Overhalla-Malvik, skal gi en besparelse på 25000. Men i dag koster den maks 12.000 kroner … Jeg har aldri opplevd en sånn arroganse som er blitt vist på informasjonsmøter denne gangen.

Hvis en av dagens biler med henger som går nesten utelukkende med storfe hadde blitt fylt opp, hadde den kunne spart 54 vogntoglass per år. Det betyr at Nortura hadde spart mellom 600.000 og 700.000 kroner. Dette eksempelet gjelder bare én bil. Det er sikkert mange flere biler i samme situasjon og det er tross alt Nortura som har ansvaret for å fylle bilene, og ikke transportørene. ("Nissene" følger altså med på lasset til Notra.)

Annonse

Vi må også huske på at store firma har samme begrensninger påaksellast, høydebegrensninger og krav til kjøre/hviletid som små bedrifter. Små bedrifter som også betaler bedriftsskatt til flere små kommuner i Midt-Norge og er med på å bruke små mekaniske verksteder rundt omkring, som vi også er avhengige av.

Hvor skal Notra (Litra) betale sin skatt, kjøpe verkstedtjenester og biler? Noe av bilparken som blir krevd er allerede i systemet og kunne raskere blitt komplettert, og ha skapt en nesten umiddelbar effekt. Det vil si en besparelse på mange flere millioner med en tidligere oppstart, hvis tallene fra administrasjonen stemmer.

Så kan vi ta for oss bilene som skal brukes. Norturas «spesialveterinær» anbefaler bruk av to etasjers biler for storfe, det vil si større flate pr. dyr og mindre høyde, altså samme volum. Da må kanskje noen av mine dyr på 1,6 meter få beskjed om å ikke krumme ryggen når de driter. Løsningen for disse dyrene er at de blir plassert i etasje 2 – som kan heve taket – men hvor det igjen vil være bedre plass til å slåss med nye ukjente dyr.

Jeg har heller ingen tro på at det blir satt av tid til sortere dyra ved å heve og senke 2. etasje etter hvor høye de er. Det er også en ulempe at dyra gjennom sju rundkjøringer i Steinkjer blir slengt rundt på en større flate. Dette blir også besvart med at i andre europeiske land er dette godtatt.

Når ble resten av Europa et mål? Jeg mente at resten av Europa skulle strekke seg etter oss og ikke omvendt.

Hvor skal bilene vaskes? Skal bilene kjøre tomme til Steinkjer og Malvik for rengjøring, eller skal det bygges opp flere vaskerier som det på Malvik, som igjen er eid av et uavhengig selskap, og som vi betaler bra til allerede? Hva med det administrative som transportørene gjør i dag uten spesiell godtgjørelse? Skal det tas over med av en godt betalt administrasjon i Notra? (Vi administrerer oss i hjel og vel så det.)

Når bekymringen blir meldt inn til styret fra eierne (via regionutvalg), blir det besvart fra styrets leder med at hun er beroliget av den samme administrasjonen som har satt i gang prosessen og at hun mener at dette skal gå greit.

Eiernes ønske om en ryddigere prosess blir dermed avfeid. Jeg har selv sittet som tillitsvalgt og vært med på gruppearbeid i Regionutvalg. Men agendaen på gruppearbeidet ble alltid satt fram av administrasjonen, og handlet bare om økonomien i deler av selskapet.

Hva om tillitsvalgte får sammenligne de forskjellige avdelingenes økonomi med andre private aktører? Da kan vi kanskje få faktasjekket om ev. vår administrasjon er mye dyrere enn private.

Og til dere på Slakteriet på Otta; jeg heiet på dere. For da slakteriet i Namsos ble nedlagt til fordel for Malvik, ble bekymring om kostbar transport avfeid med at transport ikke kostet noe. Nå ser det ut som at dyretransporten er det dyreste i hele Nortura.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norgesgruppen og naturinngrep