Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lås opp skuffen - det må satses på skog

Det er fullstendig stillstand i satsingen på påskoging, et tiltak som kunne ha bidratt svært positivt til fangst og lagring av CO2.

Mer skogplanting:  Potensialet til enda mer fangst av klimagasser er stor, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Mer skogplanting: Potensialet til enda mer fangst av klimagasser er stor, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Det er satt av penger til dette som ligger innlåst i en skuff i Klima- og miljødepartementet. Nå må noen se til å få åpnet denne skuffen.

Skogen fanger mer enn 50 prosent av alle klimagassutslipp i Norge. Dette må ikke bli en hvilepute. Potensialet til enda mer fangst av klimagasser er stor. Vi må fortsette å plante mer. På den måten kan dette viktige virket også brukes til klimavennlige byggematerialer, som erstatning for plast og til dyre-og fiskefôr.

Her innleggsforfatter Ole Hartvig Bakke. Foto: Skognæringa kyst
Her innleggsforfatter Ole Hartvig Bakke. Foto: Skognæringa kyst

Påskoging dreier seg, forenklet sagt, om å plante skog på areal som gror igjen. Den siste store påskoginsprosjektet vi hadde i Norge var den store skogreisingen etter krigen. Det ble tatt en politisk beslutning om storstilt planting av skog.

Annonse

På mange av stedene det ble plantet, hadde det ikke vært skog på over 100 år, etter en periode med avskoging på 17- og 1800-tallet. Det var faktisk betraktelig mindre skog i Norge i begynnelsen av 1900-tallet enn i dag.

Skogreisingen hadde til hensikt å bygge landet på lang sikt. Politikerne ønsket å sørge for råstoff til industrien i fremtiden. Klimabidraget var det ikke en bevissthet rundt. Dette kom først på 90-tallet.

Nå når vi vet hvor viktig skog er for klimaet, kan vi ikke sitte i ro uten å gjøre noe. Vi trenger handlekraftige politikere som tar tak dette og som greier å tenke på vegne av kloden og generasjonene som kommer om 50, 60, 70 og og lenger.

Vi trenger politikere som låser opp skuffen hos Klima- og miljødepartementet. Kanskje hadde løsningen vært å flytte skuffen med pengene over til Landbruks- og matdepartementet som har resten av skogsatsingene.

Neste artikkel

Tøys om importvernet