Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La oss mikrourbanisere bygda

I en digital verden spiller det nesten ingen rolle hvor de beste hodene sitter. Hvorfor da ikke sitte i en vakker vestlandsbygd?

Urbant på bygden: Det som nå vokser frem på Sandane kan best beskrives som mikrourbanisering. Foto: Chell Hill
Urbant på bygden: Det som nå vokser frem på Sandane kan best beskrives som mikrourbanisering. Foto: Chell Hill

Over mange år har man sett en trend hvor unge søker til byene for utdanning og fremtidsrettede karrieremuligheter. Men det er ikke bare det som trekker norsk bygdeungdom til byene. Like viktig er de sosiale og kulturelle mulighetene byen byr på. Et godt utviklet kulturliv supplert med urbane møteplasser trekker unge til byen.

Det er jo kanskje ikke så rart at små plasser sliter i konkurranse med tilbudet som er i de store byene som Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Så kan man kanskje snu på det og spørre seg, er det byen som har alt, eller er det de små stedene som mangler noe.

Hvis man legger til grunn at ikke all sentralisering og urbanisering skjer av glede, men at noe av det også skyldes mangel på tilbud der hjemme? Da har man kanskje mulighet til å snu utviklingen.

Det finnes noen gode eksempler på små steder som er i ferd med å snu den negative trenden. Disse stedene opplever at færre unge flytter, og at stadig flere i tillegg vender hjem fra de større byene. For nesten uansett hvor man er fra så er borte bra, men hjemme best.

Spesielt hvis man kommer fra en vakker bygd som for eksempel Sandane i Nordfjord. En liten bygd med noen få tusen innbyggere innerst i en fjordarm, med høye vakre fjell og buldrende elver fulle av flott villaks! Fra naturens side har dette alltid vært et nydelig sted å bo.

Nå er det noe på gang på Sandane. Bygden har fostret flere høyteknologiske suksessbedrifter, i tillegg har kommunen og ildsjeler satset på trivsel, servicetilbud, svømmehall, idrettsanlegg og naturopplevelser. I fjor åpnet en trendy kafé drevet av driftige unge mennesker. Noen har der skapt seg et levebrød og det er flott, men like viktig så har de skapt en moderne møteplass.

Snart åpnet et nytt moderne coworking-lokale i bygden. Her kan unge (og gamle) entreprenører og gründere finne sammen og dra veksel på hverandres kunnskap og erfaringer.

Det som nå vokser frem på Sandane kan best beskrives som mikrourbanisering. Noen satser risikokapital og bidrar med urbane kvaliteter og muligheter på en vakker liten plass. Dette svarer nok på ønskene til mange av de unge som er fra Sandane. De vil gjerne bli boende i bygda hvis mulighetene bare legges til rette.

Heldigvis tror jeg digitaliseringen og bærekraft fokuset vi nå opplever, kan være en fordel for Bygde-Norge. Det kan bidra til at denne mikrourbaniseringen skyter fart.

I en digital verden spiller det jo nesten ingen rolle hvor de beste hodene sitter. Hvorfor da ikke sitte i en vakker vestlandsbygd med fantastiske rekreasjonsmuligheter, gode oppvekstvilkår og rimelige boliger? Hva som skal til for å styrke denne utviklingen?

Små steder bør satse målrettet på mikrourbanisme. Kortreiste bykvaliteter vil kunne skape bærekraftige lokalsamfunn mange steder i Norge. Man må sørge for et tilbud av moderne boliger med kvaliteter unge mennesker ønsker seg, gode møteplasser for både unge og gamle. Moderne kontorbygg med mulighet for moderne samarbeidsformer og innovasjon. Samtidig ønsker moderne mennesker kultur. Både finkultur, matkultur og kanskje litt ukultur. Det er ikke så mye som skal til.

Jeg tror Sandane kan vinne over byen. Det er kanskje bra for byene og miljøet også. Det er jo ikke bra når prispresset i Oslo blir så stort at alle i offentlig sektor må pendle inn til sentrum. Mikrourbanisering vil også kunne bidra til et mer bærekraftig boligmarked i Oslo, dersom det begrenser sentraliseringen og skaper lavere prispress.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Om å bruke Putin til eget formål