Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvinner inn i landbruket

Tall fra SSB i 2019 viser at kvinner utgjør 40 prosent av de nye eierne av gårdsbruk. Det er bra, fordi vi trenger kvinner i landbruket!

Blir flere: Kvinnelige bønder. Foto: Siri Juell Rasmussen
Blir flere: Kvinnelige bønder. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kvinner satser mest på de små gårdsbrukene. Kanskje er de mindre brukene mest inspirerende? Menn har jo rykte på seg at det som ikke kan gjøres med traktor, det blir ikke gjort, mens kvinner liker å drive med mye forskjellige på gården sin.

Dessverre er ikke inntektene blant kvinnebønder på nivå med de mannlige bønder. En bondemann tjener i snitt 687.000 kroner mot en kvinnebonde tjener 522.000 kroner.

Kvinner og Landbrukssamvirket har en lang historie sammen. Fra en styreprotokoll til felleskontoret i 1980 står det «På bakgrunn av et avholdt samvirkekurs for kvinner tar man opp spørsmålet om en videreføring av kurset med sikte på en styrking av kvinnenes medinflydelse i landbrukssamvirke.»

Mange kurs og konferanser har blitt gjennomført siden 1980, men fremdeles kommer det henvendelser på at vi må ha aktiviteter for å sikre kvinner i styrer og utvalg nå i 2019.

Det er ikke en engangsoppgave å sikre engasjement hos kvinner som vi trenger inn i styrer og komitéer.

Vi har med mange kvinner i topplederverv i dag, men historien viser at det kan fort endre seg. Det skal bare et årsmøte og nytt valg til. Hilde Bjørkhaug i Ruralis, beskrev det slik i Nationen for en stund siden:

«Landbruksorganisasjonene, landbrukssamvirket og myndighetene har i ulike perioder og med varierende intensitet hatt kjønnsbalanse på agendaen. Aktive program med klare målsettinger har hatt god effekt, som satsingen på kvinner til skogbruk og kjønnsbalanse i samvirkenes styrer. Når målsettingene nås og programfanene er tatt ned, er det dessverre slik at gamle vaner kommer tilbake og kvinneandelen går ned igjen».

Kvinner i landbruket kommer ikke av seg selv. Kvinner blir heller ikke værende, med mindre de finner det meningsfullt. Norsk Landbrukssamvirke er opptatt av å få med kvinner som tillitsvalgte, men kvinner har mye å velge mellom.

Engasjerte kvinner blir synlig. Landbruks og bondeorganisasjonene forespør gjerne de samme kvinnene. Det er ikke bare bondelag og landbrukssamvirker som vil ha dem med. Det FAU, idrettslag, bygdekvinnelag og politiske partier.

Kvinner er mer bevisst på hva de får tilbake for å bruke sin tid. Et verv må fremstå som en oppgave som gir en gevinst tilbake. Det må gi økt kunnskap, gi muligheter for kompetanseutvikling, eller muligheter for andre verv. Det må oppleves som et meningsfullt bidrag.

Hvordan få kontinuitet i kvinners engasjement i organisasjon? Hvordan skal vi får kvinner inn i styrene, og få dem til å bli? Organisasjonene må tenke langsiktig og ha en plan for kontinuerlig utvikling av nye tillitsvalgte.

Kvinner er igjennom forskjellige faser, hvor de velger forskjellige. Vær åpen på hvilken kompetanse og erfaring du ser etter. Lær deg å argumentere godt for hvorfor du spør og ta vare dem når de kommer. Det kom 40 prosent nå i 2019. Kvinner som vil eie og drive gård – så se dem!

Vi trenger kvinner i landbruket.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket