Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvalitet i politet først

Som Senterpartiet fokuserer Nationen utelukkende på antall politidistrikt, antall tjenestesteder og åpningstider. Men å gjøre dette til en sentraliseringsdebatt gir oss ikke et bedre politi.

Politireformen er først og fremst en kvalitetsreform, skriver Thor Kleppen Sættem. Foto: Mostphotos
Politireformen er først og fremst en kvalitetsreform, skriver Thor Kleppen Sættem. Foto: Mostphotos

I sin leder 16. juni omtaler Nationen politireformen.

Les lederen her:

Politireformen er først og fremst en kvalitetsreform. Det betyr at vi først har sett på innholdet i politiets arbeid – deretter på hvilken struktur og organisering politiet trenger for å få utført sine oppgaver effektivt.

For eksempel: Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent. Samtidig har antall anmeldelser for seksuell omgang og voldtekt av barn økt om lag 80 prosent fra 2014. Mange av disse sakene er tilknyttet store nettverk som går langt utenfor Norges grenser.

Hvordan skal vi innrette politiet vårt slik at de står best mulig rustet mot denne nye utviklingen?

Annonse

Da nytter det ikke å se utelukkende på patruljering, åpningstider og antall tjenesteder. En slik utvikling krever solide fagmiljø, robuste operasjonssentraler, nye arbeidsmetoder og arbeidsprosesser, strukturerte samarbeidsmønster og en organisasjon der ressursene utnyttes på best mulig måte.

Mye er allerede forbedret. Politiets evne til å håndtere alvorlig kriminalitet i det digitale rom er styrket, og kvaliteten i politiets arbeid er mindre avhengig av hvor i landet man bor. Restansene går ned og saksbehandlingstider og responstider har stabilisert seg.

Samtidig med reformen har det aldri blitt satset mer på norsk politi. I årets budsjett er det bevilget over 20 milliarder kroner til politiet. Siden regjeringen tiltrådte har bevilgningen økt med om lag 4, 4 milliarder kroner. Det er kommet til om lag 2800 flere årsverk totalt i politiet siden høsten 2013, 1800 av disse i politidistriktene.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har nylig levert en evalueringsrapport som er tydelig på at politireformen nå begynner å gi resultater. Men rapporten peker også på at oppbyggingen av spesialiserte fagmiljøer var nødvendig for å møte ny komplisert kriminalitet, for eksempel på overgrep på nett, ser ut til å ha gått på bekostning av befolkningens opplevelse av å ha et politi som er til stede i nærmiljøet.

Hvordan regjeringen følger opp rapporten og videreutviklingen av politiet blir presentert i stortingsmeldingen om politiet, som legges fram før sommeren.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Der ein skulle tru at endå fleire ville bu