Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kundene tjener på tøff konkurranse!

Nationens lederartikkel er prisverdig opptatt av markeder som utvikler seg i retning av monopoler og hvilke konsekvenser dette har for kundene i dagligvaremarkedet.

Dominerende: Mange leverandører har en dominerende posisjon i markedet, skriver Bård Gultvedt i Norgesgruppen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Dominerende: Mange leverandører har en dominerende posisjon i markedet, skriver Bård Gultvedt i Norgesgruppen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

I det norske matmarkedet er det mange leverandører som har en dominerende posisjon. Mange av disse har godt over 50 prosent av sitt marked. Disse leverandørene har sterke – og populære – merkevarer. Norgesgruppen har tradisjon for å satse på leverandørenes merkevarer.

Nationen tar for seg dagligvarebransjen og rapporten fra Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser til dagligvarekjedene. Nationen slår kategorisk fast at Norgesgruppen har betydelig bedre betingelser enn konkurrentene, Rema og Coop.

Vi mener det er viktig å påpeke at rapporten fra Konkurransetilsynet kun ser på prisene fra et fåtall (16) leverandører. Totalt har Norgesgruppen ca. 1100 leverandører. Man kan derfor ikke bruke denne rapporten til å trekke generelle konklusjoner om ulikheter i innkjøpsbetingelser.

Rapporten sier at noen leverandører opererer med store prisforskjeller i favør Norgesgruppen, men den sier også at det er leverandører som gir konkurrentene bedre betingelser. Det sies også at den største andelen av de utvalgte leverandørene har mellom 0 og 10 prosent bedre betingelser til Norgesgruppen. Bildet er altså sammensatt.

Det er viktig å understreke at vi ikke kjenner til hva våre konkurrenter betaler for varene fra sine leverandører. Vår oppgave er å forhandle hardt for å holde matprisene nede.

Det er også verdt å merke seg hvilke leverandørbedrifter Konkurransetilsynet har valgt å se på. For eksempel har man sett på noen leverandører som i stor grad leverer varer til NorgesGruppens kjeder, og i mindre grad leverer til Coop og Rema. I dagligvarebransjen, som i de fleste andre bransjer, er det naturlig at store kunder får bedre betingelser enn kunder som kjøper små volum. Poenget er at utvalget av leverandører har betydning for resultatet.

Konkurransetilsynet har sett på leverandørenes priser for 2017. Dette er året da Rema lanserte sin «bestevenn-strategi». Rema valgte å satse på noen utvalgte leverandører på bekostning av andre. Det er lite trolig at de som ble valgt bort det året belønnet Rema med gode betingelser.

Annonse

Konkurransetilsynet har heller ikke vurdert om det har en betydning at Norgesgruppen, på grunn av at vi har et bredt sortimentet, tar inn mange av leverandørenes varer. Det er ikke unaturlig å tenke seg at en aktør som tar inn 75 prosent av produktene til en leverandør kan få bedre betingelser enn en kjede som tar inn 25 prosent av produktene.

Tilsynet problematiserer heller ikke langsiktighet i avtaleforhold, vilje til å ta inn nyheter, evne til å overholde avtaler – eller andre forhold som kan anses som motytelser til de betingelsene leverandørene gir.

Nationen skriver at Norgesgruppen har 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser. Men avisen vet godt at det er en grov forenkling av rapporten fra Konkurransetilsynet.

Avisen er opptatt av konkurransen i markedet. Våre kjøpmenn rundt om i landet kjenner denne konkurransen på kroppen hver eneste dag og samtlige vil sannsynligvis kunne bekrefte at kampen om kundene er knallhard.

Et signal på om det er sterk eller svak konkurranse i matmarkedet, er utviklingen i matprisene. Det siste året har matprisene steget med 0,4 prosent. Konsumprisindeksen har til sammenligning steget med 1,8 prosent. Dette er etter vår mening et klart tegn på at konkurransen i dagligvarebransjen fungerer.

Vi mener det er viktig at vi med effektive forhandlinger med våre leverandører, og at betingelsene vi oppnår føres videre til kundene. Ingen er i nærheten av å vinne så mange pristester som Kiwi. Det er et bevis på at forhandlingene faktisk kommer kundene til gode.

Våre kjøpmenn har butikker der Nationen har lesere: i hele Norge. Vi mener at gode innkjøpsbetingelser og effektiv distribusjon bidrar til at selv de minste butikkene i utkantene kan få tilgang til et bredt vareutvalg til konkurransedyktige priser.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nettleie for industri og andre strømkunder