Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La oss nå i det minste få beholde kyrne!

Jobb til 21 personer i Tana tilsvarer enn bedrift med 4200 ansatte i Oslo.

Matproduksjon: Jeg er for frihandel, med noen unntak: vi har nemlig et ansvar for å sikre at vi har matproduksjon nasjonalt og lokalt, skriver Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Matproduksjon: Jeg er for frihandel, med noen unntak: vi har nemlig et ansvar for å sikre at vi har matproduksjon nasjonalt og lokalt, skriver Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I hele landet ser man beitende kyr og fjøs opp langs veien. Kyrne gir distriktsarbeidsplasser, ost til matpakka og fløte til sommerens jordbær. Kesamen kommer også fra kua, eller mer presist: fra Tines anlegg i Tana. Det gir jobb til 21 personer.

Kanskje høres det ikke så mye ut, men hvis vi «oversetter» det til storbyforhold tilsvarer det en bedrift med 4200 ansatte i Oslo.

Nylig vedtok styret i Tine-konsernet å utrede den framtidige meieristrukturen i Finnmark. Det har skapt usikkerhet for de ansatte og for tanasamfunnet som sådan. Kommunen vår har en positiv utvikling med tanke på bedriftsetableringer og barnefødsler, men hvis vi skulle miste hele eller deler virksomheten i Tine ville det ramme kommunen svært hardt.

Jeg håper at vi ikke ender opp der, ikke minst fordi Tine Tana er en solid bedrift som gjennom mange år har utviklet kostnadseffektiv drift, høy kompetanse og lavt sykefravær.

Når Tine ser på strukturen er det neppe av ondskap. Forutsetningen for at Tine skal greie å opprettholde en desentralisert meieristruktur med tilstedeværelse også i Tana, er at vår del av verden har tilstrekkelig melkeproduksjon for framtida.

Når eksporten av Jarlsberg fases ut må norsk melkeproduksjon reduseres med om lag 100 millioner liter melk. Det er helt avgjørende at det skjer på en måte som sikrer at vi fortsatt har et levende landbruk over hele landet.

Annonse

Da må Finnmark skjermes mot ytterligere kutt i melkeproduksjonen. Landbruket i Finnmark er preget av unge, offensive bønder som investerer og driver lønnsomt, og som har høy kompetanse. Hvert melkebruk i Finnmark er å regne for en hjørnesteinsbedrift i sine lokalsamfunn.

Konsekvensene av å miste melkeprodusenter er vesentlig større i Finnmark enn i andre deler av landet. Hver bonde som slutter i Finnmark vil utgjøre en stor prosentandel i fylket, og et oppegående produksjonsmiljø vil svekkes kraftig, enten man regner i prosent eller i absolutte tall. Reduksjonen av melkekvoter må også ses i sammenheng med mulighetene for alternativ sysselsetting.

Dagens regjering bruker mye krefter på å diskutere hvor iskanten skal være, men har ikke brukt mange kalorier på å sikre at Finnmark får ringvirkninger fra petroleumsnæringa. Samtidig rammes særlig Øst-Finnmark av at offentlige forvaltningsoppgaver sentraliseres bort. La oss nå i det minste få beholde kyrne!

Styrket importvern og like konkurransevilkår er grunnleggende forutsetninger for lokale industriarbeidsplasser. Jeg er for frihandel, med noen unntak: vi har nemlig et ansvar for å sikre at vi har matproduksjon nasjonalt og lokalt. Det handler om grunnleggende ting som forsyningssikkerhet i hele landet og suverenitetshevdelse i nord.

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har i et brev til landbruksministeren bedt departementet vurdere om det er riktig å bruke 182 millioner kroner i tilskudd til Tines konkurrenter. Mens Tine henter melk og forsyner forbrukerne i alle landets kriker og kroker kan konkurrentene konsentrere seg om de mest befolkningstette områdene av landet. Det framstår ikke som rettferdig konkurranse.

Jobbene som nå er satt i spill i Tana, Alta og Sem handler ikke minst om hvilke valg den enkelte av oss tar i hverdagen. I de offisielle kostholdsrådene oppfordres vi til å ha magre meieriprodukter som en del av det daglige kostholdet.

Kommunestyret i Tana har vedtatt å innføre gratis skolemelk fra neste skoleår. Dersom alle barn i Norge hadde fått gratis skolemåltid med melk ville det bidra til å oppfylle kostholdsråd, sosial utjevning og tryggere arbeidsplasser for melkebønder og meieri. Jeg er for!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En offensiv rødgrønn næringspolitikk