Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF tar klima på alvor

Kampen for å stoppe klimaendringene er vår tids viktigste kamp. Kutt i Co2-utslipp vil være en av Viken fylkes viktigste oppgaver.

Per Bø delte bildet på Venner av norsk landbruk 11.05. 18 med følgende tekst: Hadde nå bestilt steiplukker i dag da men Han har omlag 30 mål av åkeren under vann, det blir hverken steinplukking eller våronn der på en stund.

Den 22.mars ble det for første gang arrangert klimastreik i Norge, der skoleelever i hele landet sto opp for klimaet og forventer at det tas grep. Klimaendringene er ikke en utfordring som kan settes på vent eller overlates til neste generasjon å rydde opp i.

Senest i høst kom FNs klimapanel med en rapport som beskriver konsekvensene av en global oppvarming på over 1,5 grad: Millioner av mennesker vil bli rammet av tørke, flom og annet ekstremvær. De økonomiske konsekvensene vil bli enorme, og det vil gå spesielt hardt ut over fattige land. Vi har mulighet til å stoppe dette og den muligheten har vi nå. Det må sterkere virkemidler til, og det må tas grep både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Annonse

Det viktigste grepet vi kan ta er å sette krav til våre offentlige anskaffelser. Dersom det settes krav til klima og miljøavtrykk i anbudene, vil det gi store insentiver for leverandørene til å utvikle nye grønne løsninger. Dersom ikke det offentlige stiller klimakrav i sine innkjøp, hvordan kan vi forvente at næringslivet og private gjør det samme?

I dag finnes det klimavennlige løsninger vi for noen år tilbake tenkte ikke var mulig. Dette viser at klimakampen vinnes av at det utvikles nye løsninger og at disse tas i bruk til erstatning for fossile. En satsning på kunnskap, er derfor en viktig del av å løse klimaproblemene. Selv om vi politisk må gjøre mer enn tidligere for å kutte utslipp, vil dagens elever spille en avgjørende og viktig rolle for å utvikle nye klimavennlige løsninger for fremtiden.

Viken fylke har store oppgaver foran seg, en av de viktigste er å aktivt bruke de mulighetene vi har i fylkespolitikken til å redusere klimautslippene. Gjennom de utallige innkjøpene fylkeskommunen gjør, ved å støtte opp om bedrifter som leverer nye klimavennlige løsninger og sikre alle elever en god videregående opplæring uavhengig av hvor i fylket man bor eller hvilken linje man velger.

Neste artikkel

Behov for 800 færre vindmøller med energieffektivisering av bygg