Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftverdi og kraftpris

Elektrisk kraft er ikke en homogen vare.

Større prisforskjell: Det må bli større prisdifferanse mellom kraft som er leveringssikker og annen kraftproduksjon som «styres» av vær og vind, mener innsenderen. Foto: Mostphotos
Større prisforskjell: Det må bli større prisdifferanse mellom kraft som er leveringssikker og annen kraftproduksjon som «styres» av vær og vind, mener innsenderen. Foto: Mostphotos

Det må erkjennes at elektrisk kraft ikke er en homogen vare: At kraft fra verk med vannmagasin eller gasslager, som nesten helt sikkert kan leveres, har noe høyere verdi enn kraftproduksjon som er direkte avhengig av vær og vind.

Da bør det også erkjennes at kraft som er leveringssikker bør ha noe høyere pris enn kraft som er usikker.

Den «bratte» kraftpris-stigningen i Nordvest-Europa mot slutten av fjoråret kan oppfattes som konsekvens av relativt stor satsing på kraftproduksjon uten leverings-sikkerhet, og for liten satsing på kraftproduksjon med slik sikkerhet.

Ett eksempel på det sistnevnte er at det ikke er bygd store pumpekraftverk i Norge sør for Sognefjorden, som ble anbefalt i nå gammel rapport med tittelen «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk».

Annonse

Dette fordi slike kraftverk ikke er lønnsomme, så lenge det mangler tydelig skille og er liten prisdifferanse, mellom kraft med leveringssikkerhet og annen kraft uten det.

De grove nye kraftkablene fra Sirdal til Tyskland og fra Suldal til England fungerer i stor grad som «eksportkabler»: Dels fordi Tyskland og Storbritannia nå har mye usikker sol- og vindkraft, og med det trenger (mye) norsk vannkraft som reservekraft, når sola er nede og vinden er svak.

Dette også fordi det – som nevnt – ikke er bygd store pumpekraftverk, som kunne ha utlignet stor krafteksport i tidsrom med lite vindkraft, med stor kraftimport i andre tidsrom med mye slik kraft.

Vi må nå forholde oss til at det er investert store pengesummer i de nevnte kraftkablene under Nordsjøen, med å bruke de omtrent som forutsatt. Da bør det bygges store pumpekraftverk sør i landet, omtrent som antydet i nevnt rapport.

For at det skal bli forsvarlig økonomisk sett, må markedsordningen for elektrisk kraft i Nordvest-Europa reformeres, så det blir tydelig skille og noe større prisdifferanse, mellom kraft som er leveringssikker og annen kraftproduksjon som «styres» av vær og vind.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva som står på spill