Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftfylka både lytter og vil påvirke

Det var med forundring vi leste innlegg fra fylkesleder og nestleder i Naturvernforbundet i Agder, Peder Johan Pedersen og Rune Sævre. Snakk om å lese et innlegg med vrangvilje!

Hvordan kan noen lese et innlegg med en totalt annen mening og legge meninger til avsender som avsender ikke har, spør Aud Hove. Foto: Sp
Hvordan kan noen lese et innlegg med en totalt annen mening og legge meninger til avsender som avsender ikke har, spør Aud Hove. Foto: Sp

Kraftfylka har hatt innlegg med tema at vi må tenke lokalt om vi vil øke fornybar kraftproduksjon. Skal vi i Norge elektrifisere og avkarbonisere, trenger vi mer fornybar energi. Vi pekte på hvordan prosesser og verdiskaping innenfor vannkraftproduksjonen har skapt lokal aksept opp mot de konfliktene vi ser innenfor vindkraftproduksjon. Vårt innlegg var ikke for eller imot vindkraftproduksjon, men et innlegg om hvor viktig det er at kommuner og fylker er tidlig inne i prosessene og at det må ligge igjen lokal verdiskaping om kommuner vil gå for vindkraftutbygging.

Les innlegget til Peder Johan Pedersen og Rune Sævre:

Annonse

Les det første innlegget til Aud Hove og Bjørn Ropstad:

Vi peker også på hvor viktig det blir for regjeringa å ta grep for å sørge for en god utvikling og en god balanse mellom ulike hensyn i nye prosjekter. Skal vi løse fremtidens energiutfordringer må vi tenke mer lokalt og regionalt. Da må staten gi slipp på noe av trykket på sentralisering. Lokale og regionale myndigheter må tas med på råd og de må kompenseres.

Når det gjelder vannkraftverk er Kraftfylka i fremste rekke for opprustning og oppgradering av eksisterende kraftverk fordi vi mener det er den minst kontroversielle måten for økt kraftproduksjon. Vi står sammen med Energi Norge, KS og 20 andre organisasjoner om å endre innretningen på grunnrenteskatten, slik at flere slike prosjekt skal igangsettes. Her er vel Naturvernforbundet og vi enige?

Dette snur da Naturvernforbundet i Agder til at vi ikke lytter til folk og kommunestyrer? De skriver også at vi vil være døråpnere for storkapital, og da først og fremst den internasjonale? De avslutter med at vi har et verdivalg som «bidrar til økonomiske godteposer til kommunene». Hvordan kan noen lese et innlegg med en totalt annen mening og legge meninger til avsender som avsender ikke har? Dette mener vi er uheldig for debatten og når vi i utgangspunktet tilsynelatende er enige om at folk og kommunestyrer i større grad må lyttes til i konsesjonsprosesser når det gjelder vindkraftanlegg og at vi istedenfor å gjøre nye naturinngrep bør ruste opp eksisterende vannkraftanlegg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Snikprivatisering av norsk kraft