Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronaviruset og norsk matproduksjon

Vil regjeringen øke norsk sjølberging av mat?

Det er naturlig nok mye om koronaviruset i aviser og nyheter, men det er et viktig spørsmål som jeg ikke har sett blitt reist. Det gjelder norsk sjølbergingsgrad av mat, skriver Aksel Nærstad. Foto: Siri Juell Rasmussen
Det er naturlig nok mye om koronaviruset i aviser og nyheter, men det er et viktig spørsmål som jeg ikke har sett blitt reist. Det gjelder norsk sjølbergingsgrad av mat, skriver Aksel Nærstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Spredningen av koronaviruset gir oss mange utfordringer og reiser mange spørsmål. Norske myndigheter og helseinstitusjoner arbeider heldigvis bra for å unngå smitte. Det er naturlig nok mye om koronaviruset i aviser og nyheter, men det er et viktig spørsmål som jeg ikke har sett blitt reist. Det gjelder norsk sjølbergingsgrad av mat. Norge er svært sårbart når det gjelder matforsyning. Bare rundt 40 prosent av maten som vi spiser, er produsert i Norge. Det er også en drastisk reduksjon av jordbruksarealet i Norge. Gjennomsnittlig reduksjon av jordbruksarealet i Norge per år i perioden mellom 2010 og 2019 tilsvarer størrelsen på omlag 3835 fotballbaner. Det tilsvarer størrelsen på 10, 5 fotballbaner hver dag.

Regjeringen burde gå i spissen for en økning av norsk matproduksjon og sjølberging av mat. Jordbruksarealet i Norge bør økes. Om det for eksempel av hensyn til trafikksikkerhet er nødvendig å bruke noe landbruksareal til utvidelse av vei, så bør det være et absolutt krav at minimum et tilsvarende areal av for eksempel skog, skal gjøres om til landbruksjord.

Annonse

Vi har ingen garantier for at det alltid vil være mulig for Norge å importere den maten vi trenger. Det er 820 millioner mennesker i verden som sulter – mer enn en av ni av verdens befolkning. Det er også en negativ klimapåvirkning ved å transportere mat over store deler av verden. Det gjelder også for mye av norsk oppdrettsfisk som sendes til Kina for filetering, og så tilbake til Norge – fordi det er billiger å filetere den i Kina enn i Norge.

Vil regjeringen innføre tiltak for å øke norsk sjølberging av mat?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

På tide å roe ned