Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronakrisen: Dette skal vi klare sammen!

Norge er rammet av en krise som savner sidestykke i moderne tid. Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd.

En stor takk til alle i hvite uniformer i helsetjenestene og bønder i arbeidsklær som sikrer matproduksjonen vår. Vi skylder alle som sørger for at hjulene holdes i gang en stor takk, skriver Elin Agdestein. Foto: Janne Grete Aspen
En stor takk til alle i hvite uniformer i helsetjenestene og bønder i arbeidsklær som sikrer matproduksjonen vår. Vi skylder alle som sørger for at hjulene holdes i gang en stor takk, skriver Elin Agdestein. Foto: Janne Grete Aspen

Tiltakene som er vedtatt de siste ukene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen.

Når vi bremser viruset, bremser vi samtidig økonomien. Dette skjer samtidig som hele verden rammes av økonomisk tilbakegang og prisen på vår viktigste råvare har falt. Det er tøft for en liten og åpen økonomi som Norge

Situasjonen endrer seg raskt. Mange mennesker er bekymret, for egen og familiemedlemmers helse, for familieøkonomien og for jobben sin.

De som har folk i jobb føler et tyngende ansvar for sine ansatte.

Men vi skal komme gjennom dette sammen. Det vil imidlertid kreve en ekstraordinær innsats fra oss alle, en stor samfunnsdugnad.

Det aller viktigste arbeidet er det som nå pågår for å begrense smittespredning og ivareta liv og helse. Jo korte perioden med ekstraordinære tiltak er, jo bedre er det for bedriftene.

En stor takk til alle i hvite uniformer i helsetjenestene og bønder i arbeidsklær som sikrer matproduksjonen vår. Vi skylder alle som sørger for at hjulene holdes i gang en stor takk.

Fra regjeringen og Stortinget vil vi gjøre alt som er nødvendig og bruke de pengene som trengs for å sikre folks og landets økonomi.

Heldigvis er norsk økonomi robust fra før. Vi har ekstraordinære statsfinansene og norske banker er solide.

Annonse

Bankene er et viktig førstelinjeforsvar, og har varslet at de vil gå i dialog med sine kunder og tilby avdragsfrihet og midlertidig kreditt

Norges bank har satt renta ned til 0,25 og nå forventer vi at bankene følger deres eksempel.

At kapitalbufferkravet er redusert med 1,5 pst gir bankene en økt utlånskapasitet på anslagsvis 500-600 mrd kr.

Vi har fått på plass en statlig lånegarantiordning og et statlig obligasjonsfond på 100 mrd kr retta mot bedriftene.

Et samlet Storting har også vedtatt tiltak for å trygge inntekten til permitterte og ivareta behovet for inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og freelansere.

Merverdiavgiften og arbeidsgiveravgiften senkes og forskyves. Det gjør at bedriftene kan bruke mer penger på lønn og mindre på avgifter.

Kultur, idrett og frivillighet har fått en egen kompensasjonsordning på 900 mill kroner.

De neste ukene vil det komme krisepakker til forskjellige bransjer. En av de hardest rammede er flybransjen.

Det har på kort tid kommet en rekke tiltak for å avhjelpe den krevende situasjonen i norsk luftfart, slik at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og sikre arbeidsplasser. Fritak fra flypassasjeravgiften fra og lufthavnavgiftene samt sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter. Det er utrolig viktig at vi har en god infrastruktur for luftfart og en sunn kommersiell konkurranse etter at koronakrisen er over. Det sikrer denne pakken.

Samlet innebærer alle tiltakene at vi motvirker inntektsbortfall og bedrer likviditeten i næringslivet og husholdningene med om lag 280 mrd kr.

Rask gjennomføring av tiltakene er viktig. Vi følger utviklingen tett. Dette er en start, mer vil komme og hjelpen skal komme frem til dem som trenger den!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lysbakken: – Velferdsstaten er i ferd med å rakne