Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kornbønder støtter opprøret

Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KiO) krever en gjenkjennbar inntekt

Dysfunksjonelt: Dagens system er et dysfunksjonelt system som må endres. Beslutningene kan kun fattes et sted: I det norske Storting, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Dysfunksjonelt: Dagens system er et dysfunksjonelt system som må endres. Beslutningene kan kun fattes et sted: I det norske Storting, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Vi krever at grunnlaget for jordbruksoppgjøret endres slik at norske bønder kjenner seg igjen i både grunnlaget og resultatet av forhandlingene.

De siste ukene har #Bondeopprøret fått stor tilslutning blant bønder og andre. I forrige ukes «Debatten» på NRK 1 ble den matpolitiske debatten løftet opp på et overordnet nivå. Dynamikken i økonomien til den norske bonden illustrert på en forståelig måte.

I stortingsmelding 11, som ble referert, står det blant annet: «Regjeringen har som mål å øke matproduksjonen og styrke jordbrukets konkurransekraft».

I tillegg til momentene som kom fram i den onde sirkelen på «Debatten», kan tilføyes at vi legger norske landbruksprodukter på lager eller destruerer dem, fordi industrien og matkjedene prioriterer å ta inn importert vare rimeligere (fordi tollvernet er for svakt). Siste eksempel er norsk 1. klasses mathvete som legges på lager fordi den kan erstattes med billigere import.

Dessuten importerer vi stadig flere substitutter for norsk vare, som ris istedenfor bygg, avocado og kiwi istedenfor epler og pærer osv. Resultat: Selvforsyningen faller, stikk i strid med Stortingets målsettinger.

Norske bønder stiller med gratis egenkapital i millionklassen for at det kan frembringes en lønn som er under minstelønn for ansatte i jordbruket. Hadde det blitt gjort standard normalkalkyler for norsk mat så ville de sannsynligvis vise et snitt vederlag til arbeid nær eller endog under 0, forutsatt gjennomsnittlig effektivitet hos bonden.

Neste store svakhet i dagens system er at det er tilnærmet null kontroll med om framforhandlede rammebetingelser faktisk stemmer med terrenget når regnskapet er gjort opp.

Den kontrollen forsvant med modellbrukene for par tiår siden. I dag bygger oppgjørene på antakelser om framtiden, og etterkontrollen er fraværende. Plutselige endringer i rammene blir da aldri fanget opp, og blir konstante systemfeil i målingen av rammebetingelsene.

Virkelighetsbeskrivelsen er udiskutabel. Målsettingen er udiskutabel: Stortinget har satt mål for landbrukspolitikken, og vi har ikke registrert noen partier som er uenig i Stortingets mål. Det er lett å se at målene ikke nås. Utviklingen går i tillegg i feil retning.

Da må kursen i virkemiddelbruken for måloppnåelse endres kraftig. Dagens system er et dysfunksjonelt system som må endres. Beslutningene kan kun fattes et sted: I det norske Storting. Derfor må politikerne stilles til ansvar for egne vedtak og fram til stortingsbehandlingen må norske bønder fortsette jobben #Bondeopprøret har startet opp.

KiO oppfordrer de andre landbruksorganisasjonene til å innta samme holdning og høre på grasrota i landbruket.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen