Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konkurrenten vår bør være i stand til å stå på egne bein

Resultatet av å videreføre dagens ordninger vil bidra til ytterligere sentralisering av melkeproduksjonen.

Støtten til Q-meieriene var nødvendig  for å etablere konkurranse, men etter snart 20 år bør konkurrenten vår være i stand til å stå på sine egne solide bein, skriver Sindre Ånonsen. Foto: Mariann Tvete
Støtten til Q-meieriene var nødvendig for å etablere konkurranse, men etter snart 20 år bør konkurrenten vår være i stand til å stå på sine egne solide bein, skriver Sindre Ånonsen. Foto: Mariann Tvete

Professorene Hjelmeng, Foros og Kind skriver i et innlegg 15. juni at de ønsker en fortsatt regulert meierisektor. Om det er vi enige. Melkemarkedet er speiselt med sine krav til håndtering av en kontinuerlig produksjon av ferskvare. Men en regulert sektor trenger ikke bety fortsatt subsidiering av industriaktører. Behovet for regulering henger først og fremst sammen med målet om at produksjonen av melk skal skje over hele landet for å sikre utnyttelse av de grasarelaene Norge har.

Les innlegget til Hjelmeng, Foros og Kind:

Annonse

Vi er også enige i at det skal være konkurranse. Det er i dag konkurranse både fra import og mellom norske aktører.

Der vi og professorene til Q skiller lag, er i spørsmålet om det er nødvendig å opprettholde en massiv subsidiering av store meieriselskap med gode driftsresultat for å opprettholde denne konkurransen. Støtten til Q-meieriene var nødvendig for å etablere konkurranse, men etter snart 20 år - og til sammen over en milliard i støtte – bør konkurrenten vår være i stand til å stå på sine egne solide bein. Resultatet av å videreføre dagens ordninger vil bidra til ytterligere sentralisering av melkeproduksjonen. Vi tror ikke dette er Stortingets intensjon og holder derfor fast på at særordningene må avvikles.

Trioen Hjelmeng, Foros og Kind reiser også spørsmål rundt lovligheten ved samvirkemodellen. Først ved å mene at overskuddet skal deles med bønder som har valgt å ikke være eiere og leverandører i Tine. Det er vel like lite aktuelt å reise et slikt krav overfor et samvirke, som til en aktør med en annen eierform. Videre forsøker Hjelmeng, Foros og Kind, å så tvil om lovligheten av Tines vedtekter, ved å hevde at våre leveranseavtaler med melkeprodusentene kan være i strid med konkurranseloven. Dette opplever vi strengt tatt mer som et PR-utspill enn som en juridisk bekymring.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grønn gladnyhet