Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kompromissløs kamp for en fredelig verden

AUF kritiserer ikke ansatte i våpenindustrien, men vil omstille den.

Har skylda: Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sammen med Geir Håøy (t.v) og  Eirik Lie i Kongsberggruppen i forbindelse med ubåtkjøp I 2017.
 Foto: Gorm Kallestad / NTB
Har skylda: Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sammen med Geir Håøy (t.v) og Eirik Lie i Kongsberggruppen i forbindelse med ubåtkjøp I 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Caroline Hoff og Simen Murud fra Unge Høyre stilte spørsmål om AUFs holdninger til norsk våpenindustri. Her er AUFs tydelige svar tilbake.

Kongsberggruppen har blant landets dyktigste ansatte. De sitter på en kompetanse og kunnskap mange kunne drømme om. De har også vært framtidsretta og brukt den kompetansen til å bli blant verdens beste på teknologi innen maritim, cyber og kunstig intelligens. Det norske samfunnet nyter godt av, og bør bidra til videreutvikling av den teknologien og kompetansen Kongsberggruppen innehar, for den er unik i verdenssammenheng.

AUF vil aldri kritisere de ansatte i industrien, de gjør tross alt bare jobben sin. De AUF kritiserer og som fortjener skyllebøtta for Norges våpenpolitikk, er landets Høyre-regjering.

Fordi det er Høyre-regjeringen som sitter med ansvaret. Det er de som har inngått avtaler med land som har brukt våre våpen til å undertrykke sin og andres befolkning.

Nylig publiserte Riksrevisjonen sin rapport om norsk våpeneksport. Høyre-regjeringen blir regelrett slaktet.

Akkurat nå bidrar Norge negativt til fred i verden. Høyre kan ikke klappe seg selv på skulderen for å gi penger til nødhjelp til krigsofre i Jemen, når de samtidig har tjent hundrevis av millioner på å ha solgt våpenteknologi til de landene som bomber Jemens befolkning.

Annonse

Vi er nødt til å være kompromissløse hvis vi mener alvor i å ønske fred. Det er et paradoks at penga rår i våpenindustrien. Land tjener seg søkkrike på andre menneskers verste mareritt og traumer. Så lenge vi lever i en verden hvor profitt trumfer menneskerettigheter, vil vi i AUF alltid bruke vårt engasjement for å jobbe for det motsatte.

Et av AUFs viktigste prinsipper, er målet om en fredelig verden. Drømmen om et samfunn uten behovet for en næring som er basert på og som nærer seg av krig. Som sosialdemokrater skal vi aldri kompromisse med prinsippene våre, og vi skal hele tiden omdanne visjonene våre til konkret politikk. Bare på den måten kommer vi nærmere målet.

AUFs krav til norsk våpeneksport burde vært ukontroversielle. Norske våpen skal ikke bli brukt mot uskyldige, og Stortinget skal få løpende orienteringer om inngåtte våpenavtaler.

Våre våpen kan ikke ende opp i hendene til myndigheter, grupper eller parter i krig, og vi må hele tiden legge menneskerettighetssituasjonen til grunn. Vi kan ikke bidra negativt til fredsarbeidet, og vi må stille de samme kravene til våre nærmeste allierte som vi gjør til andre land vi handler våpen med. Alle avtaler må etterkontrolleres.

"Vi må stille de samme kravene til våre nærmeste allierte som vi gjør til andre land vi handler våpen med."

Hvordan har egentlig Unge Høyre jobbet for å sikre fred i verden og vern av uskyldige i krig og konflikt alle de årene moderpartiet har sittet i regjering og eksportert våpen til land i krig?

Hva er egentlig Unge Høyres mål med den internasjonale politikken?

På samme måte som at oljenæringa må omstille seg på grunn av de klimatiske utfordringene vi står overfor i dag, må vi også evne å ha to tanker i hodet samtidig når det kommer til våpenindustrien. Menneskene som jobber i industrien har en unik kompetanse, og den samme kompetansen og teknologien kan brukes til å utrette store seire for menneskeheten.

Kongsberggruppen beviser det hver eneste dag gjennom deres arbeid med maritim næring, cyberteknologi, romfart og kunstig intelligens. Norge er avhengige av aktører som viser vei innen den teknologiske utviklinga, og de som bidrar til dette fortjener støtte. Men norsk eksport og teknologiutvikling kan ikke avhenge av mildt sagt tvilsom våpenhandel.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimakampen fordrer mer mineralindustri