Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kom med fakta om Jernbanereformen, Dale!

Samferdselsminister Jon Georg Dale tar i Nationen til motmæle mot at jeg kaller ham en eventyrforteller når det gjelder Jernbanereformen.

Har tapt anbud: Vy. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Har tapt anbud: Vy. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ifølge Jon Georg Dale vil han bare fortelle om noen av de positive effektene Jernbanereformen gir. Dale hevder at regjeringen ikke undergraver NSB/Vy. Da er det å minne Dale om at da de fire nåværende regjeringspartiene ble enige om å splitte opp NSB og konkurranseutsette jernbanen uttalte Linda Helleland (H) følgende: «Vi skal knuse NSB-monopolet». Ingen fra de 3 andre partiene sa henne imot.

Dale skriver at regjeringen skal konkurranseutsette og ikke privatisere. I så fall må regjeringen slå fra seg for godt alle ideer og forslag om at utenlandske selskap som vinner anbud skal ta med egne tog.

Annonse

Skal det være konkurranse må NSB/Vy og andre aktører som vinner anbud betale for leie av tog og betale til staten for reparasjon av tog og for bruk og vedlikehold av billettsystem. Hvis ikke vil det bli enorme store evigvarende julepresanger til utenlandske aktører fra norske skattebetalere hvis dette bare skal stilles fritt til disposisjon for de aktører som vinner anbudene.

Staten må jo ha inntekter fra driften av denne Jernbanereformen for å kjøpe nye tog og vedlikeholde alt annet materiell. De inntektene Dale opererer med er fiktive, og Dale er også helt uvillig til å ta med utgiftssiden, der iblant 1.3 milliarder til selve Jernbanereformen og minimum 500 millioner til finanskonsulenter. Totalbeløpet vil nok overstige 2 milliarder.

Det er ingen tvil om at regjeringen bevisst hele tiden har endret spillereglene slik at NSB/Vy skulle tape konkurransen. Regjeringens premisser for konkurransen var 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris. NSB gruste Go-Ahead på kvalitet og skulle ha vunnet klart, men tapte uansett på pris da Go-Ahead lå 40 millioner under NSB i pris.

I Jernbanepakke Nord endret man igjen premissene da Dale skjønte at NSB /Vy ikke kunne tape anbud hvis man skulle ha en seriøs vurdering med vektlegging 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris. Derfor ble premissene endret til 50 prosent på pris, 45 prosent på kvalitet og 5 prosent på det abstrakte begrepet oppdragsforståelse som om ikke aktørene vet hva de driver på med.

Dale er overhodet ikke i stand til å legge frem et troverdig regnskap med inntekter og utgifter som kan tåle en regnskapsførers eller revisors kritiske vurdering der de reisende får et bedre togtilbud og der staten sparer flere abstrakte Dale-milliarder.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Acer-saken handler ikke om strømpriser