Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimatall for hest og jordbruk

En hest slipper ut like mye som en helgetur for to til Paris.

Cheval marron: Hester beslaglegger kornjord - og belaster matproduksjonens klimaregnskap tilsvarende en Paris-tur per dyr. Foto: Mostphotos
Cheval marron: Hester beslaglegger kornjord - og belaster matproduksjonens klimaregnskap tilsvarende en Paris-tur per dyr. Foto: Mostphotos

De siste dagene har det vært fokus på utslipp av klimagasser fra jordbruket. Først var det hesten. Det har blitt mye hest de siste 20 årene. Hester gir trivsel, men bidrar lite til arbeid eller matproduksjon.

Hestene beslaglegger mye god jordbruksjord. Dagens antall hester gir snaue 4 prosent av utslippene i jordbrukssektoren. En hest gir 1100 kg CO 2 -ekv pr år. Det er en tredel av de årlige utslippene fra ei ammeku (3240 kg CO 2 -ekv). Det er nesten like mye som en helgetur for to til Paris (1000 kg CO 2 -ekv), så hesteeiere bør i hvert fall ikke fly når koronaen har gitt seg.

Annonse

Så kom Nationen med en gladmelding: Jordbruket har kuttet 37.500 tonn CO 2 -ekv. fra 2018 til 2019. Landbruksminister Bollestad sier i samme avisoppslag at dette er resultat av «økt produktivitet i melkeproduksjon og redusert bruk av gjødsel». Mon det? Høsten 2018 og våren 2019 ble det slaktet en god del storfe og sau i Norge på grunn av tidenes verste tørkesommer. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 14 tusen færre storfe i 2019 enn i 2018, og det var 72 tusen færre sauer. Det ga utslippskutt på over 60.000 tonn CO 2 -ekv, så færre drøvtyggere var nok den viktigste årsaken til lavere utslipp fra jordbruket i 2019.

Det blir nå spennende å se neste høst når tallene for jordbrukets utslipp i 2020 kommer. SSB sine foreløpige tall viser at antall storfe og sau har økt tilbake til 2018-nivå. Det er mulig at jordbrukets utslipp vil øke fra 2019 til 2020, omtrent like mye som reduksjonen fra 2018 til 2019.

I 2020 har Norges Bondelag laget Landbrukets klimaplan, og næringa har brettet opp ermene for å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO 2 -ekv i 2021-2030, slik de har avtalt med regjeringen. 5 millioner tonn er 7 prosent av prognosen for jordbrukets utslipp på 71 millioner tonn over 10 år.

De fleste andre aktiviteter og næringer må kutte mye mer enn jordbruket. Og det er jordbruket helt avhengig av. Ingen næring er så utsatt for skader og tap forårsaket av klimaendringene som jordbruket.

Neste artikkel

Havvind gir økt strømpris – fiskeriene ofres