Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimakrisen er skummel

Klimabevegelsen appellerer stadig bredere, og jeg forstår godt hvorfor!

Svenske Greta Thunberg (t.v.), her med den amerikanske klimaaktivisten Alexandria Villasenor i New York, får støtte fra Senterungdommen. Foto: Richard Drew / AP / NTB Scanpix
Svenske Greta Thunberg (t.v.), her med den amerikanske klimaaktivisten Alexandria Villasenor i New York, får støtte fra Senterungdommen. Foto: Richard Drew / AP / NTB Scanpix

I NRK Ytring skrev Senterparti-stortingsrepresentant Geir Pollestad 25. september at «norsk klimadebatt er blitt en konkurranse om å være mest redd og bekymret» og at appellen Greta Thunberg holdt i FNs generalforsamling ikke traff han. Han uttrykker også bekymring for at talen vil gjøre barn og ungdom redde.

Vel.

I vår tok 40.000 ungdommer i Norge til gatene for å streike for klimaet. Dette er ikke en konkurranse om å være mest redd, det er unge som tar et ansvar som de med rette oppfatter at de voksene ikke tar. Talen til Thunberg er skummel, men grunnen til at den er skummel er at den er basert på de harde fakta. Og ordene hennes? De traff meg.

Både Senterungdommen og Senterpartiet er helt klare på at klimaendringene er over oss, og at vi allerede nå kan kjenne konsekvensene av dette på kroppen. Disse konsekvensene rammer bredt, og hardest i fattige land. I Norge ser vi også konsekvenser av klimakrisen, og den tydeliggjør seg ofte i distriktene først.

Tørkesommeren i 2018 var et tydelig eksempel på dette. Den regnfattige sommeren var katastrofal for norske bønder og norsk matproduksjon. De menneskeskapte klimagassutslippene fører til at de globale temperaturene øker, som direkte fører til mer ekstremvær – som tørke. Risikoen for å få en tilsvarende hetebølge som vi hadde i 2018 er dobbel så stor som den hadde vært uten de menneskeskapte klimaendringene. Et annet eksempel på ekstremvær som rammer distriktene først, er tendensen vi ser med større og hyppigere flommer. Det er ikke ofte vi hører om flom i de store byene, de kommer der bekkene blir store og veiene er små.

Annonse

Dette er ikke skremselspropaganda, dette er virkeligheten.

Vi i senterungdommen mener at det er en grunnleggende feilslutning i klimadebatten at klimatiltak bare skal kunne gjennomføres av de få. Utsagn som «...til og med de på bygda skal få lov til å gjennomføre noen klimatiltak» er ingenting annet enn provoserende. Det er ikke slik at alle som bor utenfor ring 3 i Oslo setter dieselbilen på tomgang og bruken varmen til å tørke klesvasken.

Det er dessverre mange eksempler på at dagens regjering ikke innser dette. Da Bondelaget i vinter la frem 30 tiltak for å kutte utslipp i landbruket, la Erna og gjengen hodene sine i kok for å finne symbolpolitikkene i tiltakene. Resultatet ble at de strøk 27 av punktene. For å få til god klimapolitikk må vi legge symbolhatten på hylla, og faktisk sette i gang med de praktiske tiltakene – både innenfor og utenfor ring 3 i Oslo. Dette ønsker senterungdommen å gjøre!

I Norge har vi alle muligheter til å løse klimakrisen. Vi er et land fullt av ressurser, stor kapital og et hav av kloke hoder. Vi er nødt til å investere penger i de grønne næringene som utkonkurrerer oljen. Vi har blant annet enorme mengder skog i Norge, som står klar til å skape klimanøytral, grønn, norsk biodiesel. Dette kan produseres samtidig som tusenvis av nye arbeidsplasser blir skapt. La oss bruke vår billige kraft til å produsere klimanøytral hydrogren som kan drive fremtidens tungtransport og fly!

Greta Thunbergs engasjement, formidlingsevne og kunnskapsnivå er beundringsverdig. Vi skal være takknemlig for måten hun har klart å sette klima på dagsorden og hvordan hun har løftet klimasaken helt inn i korridorene i FN. Klimadebatten er ikke en konkurranse om å være mest redd og bekymret, det er en klokkeklar beskjed om at mer handling er nødvendig.

Vår løsning er å legge symbolhatten på hylla og gjennomføre praktisk, god klimapolitikk i hele Norge. På denne måten blir det kuttet klimautslipp i alle deler av samfunnet, samtidig som vi forsetter å ha et levende land fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimadebatten: Hvor er landbrukets lederskap?