Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimakampen fordrer mer mineralindustri

Klimakampen og kampen om global teknologisk dominans krever tilgang på kritiske mineraler.

Mineralutvinning: Norge sitter på verdifulle forekomster, som kan bidra til Europas og verdens forsyningskjeder, skriver Anita Helene Hall. Her et bilde fra Sydvaranger Gruve da den var operativ. 
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB
Mineralutvinning: Norge sitter på verdifulle forekomster, som kan bidra til Europas og verdens forsyningskjeder, skriver Anita Helene Hall. Her et bilde fra Sydvaranger Gruve da den var operativ. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Den forventede økningen av mineralbehovet er enormt: Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast i en studie at mineralbehovet for grønne energiteknologier må minimum firedobles fra 2020 fram til 2040 hvis vi vil nå klimamålene våre. Kilde: IEA (International Energy Agency) 2021: The role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions.

Samtidig påpeker IEA at Russlands betydelige rolle som produsent av mineraler, kombinert med dets økende isolasjon, har begynt å legge press på et allerede stramt marked. Byrået peker her på at prisbildet for flere essensielle metaller utgjør en risiko for prisene på fornybar energi.

Dessverre har EU og Norge gjort seg fullstendig avhengig av land som verken setter demokrati, miljø eller HMS høyt.

Norge sitter på verdifulle forekomster, som kan bidra til Europas og verdens forsyningskjeder og innebærer store muligheter for oss hvis vi tar de riktige grepene raskt. Vi har alle muligheter til å legge til rette for en bærekraftig utvinning og videreforedling her hjemme, som vil gi Norge nye ben å stå på.

Annonse

Ifølge European Raw Materials Alliance (ERMA) eksporteres 16.000 tonn sjeldne jordarter permanentmagneter fra Kina til Europa hvert år, og dette representerer omtrent 98 prosent av EU-markedet.

Kina har kjøpt opp mineralrettigheter over hele verden, men spesielt i Afrika, og således blokkert tilgangen for andre land. Deres økonomiske ambisjoner og kontroll over viktige forsyningskjeder har endret spillet. Europas forsyningssituasjon for mineraler generelt, herunder sjeldne jordarter, er meget kritisk.

Norge kan imidlertid spille en viktig rolle fremover. Vi sitter på flere av råvarene som inngår i byggeklossene i en smart og grønn verden, herunder grønne mineraler som kobber, grafitt, titan, kvarts, olivin og sjeldne jordartsmetaller (REE).

Her må nevnes at vi antakelig sitter på Europas største forekomster av REE i Telemark. Uten avanserte råvarer som REE, står vi i fare for å tape vår teknologiske evne, og dermed vår økonomiske styrke på sikt.

Samtidig er det gledelig at selskapet Norge Mining har inngått en samarbeidsavtale med en tysk produsent av industrielle materialer om deling av informasjon og fremtidige leveranser av fosfat fra deres forekomst i Sørvest-Norge, som er sentralt i batteriproduksjon.

Vår fremtidige forsyningssikkerhet må derfor følges opp av konkrete handlinger for å utløse mer mineralindustri. Derfor må regjeringen få fortgang i arbeidet med å tilby relevant risikokapital for mineralnæringen, samtidig som regulatoriske flaskehalser fjernes.

Neste artikkel

Næringslivet trenger yrkesfagelevene i distriktet