Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaet trenger flere utenlandskabler

Høyere energipris er helt nødvendig for at hele bredden med fornybar energi skal vokse.

Utenlandskabler: Vi trenger flere overføringskabler til utlandet, skriver innsenderen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix
Utenlandskabler: Vi trenger flere overføringskabler til utlandet, skriver innsenderen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Dessverre er fornybar energi i Norge for sterkt knyttet til bygging av vindmøller. Vindmøller gir store naturinngrep og krever overføringskabler for å bli lønnsomme. Andre deler av fornybarsektoren som sol og bioenergi krever langt mindre naturinngrep og kommer helt i skyggen selv om potensialet er stort.

Mange legger merke til den gjengroing av landskapet som skjer i Norge. Tildels forsterkes dette av klimaendringer siden vegetasjonen trekker seg lenger opp i høgfjellet. Dette igjen øker energipotensialet for bioenergi.

Danmark har omtrent 5 prosent av Norges skogareal, men bruker like mye bioenergi. I Sverige dekkes 36 prosent av hele landets energibehov fra bioenergi og nylig er det beregnet at i svenske skoger øker biomasseinnholdet med noe over 100 TWh pr år, dvs tilsvarende energimengde som hele den norske vannkraften. I begge land er det en bevisst strategi på økt bruk av bioenergi ut fra den visshet at det både gir ren energi i form av strøm eller varme, lite naturinngrep og konflikter og mange lokale arbeidsplasser.

Norge har en av Europas laveste strømpriser til forbrukere fordi vi har lav elavgift, et godt konkurransesystem på strøm og ingen ekstra forbruksavgift på importert kullkraft eller atomkraft. Nesten hver natt importeres kull og atomkraft til Norge og så «utveksles» denne på morgen og formiddag når energiprisene er høyere.

Annonse

Kabler til utlandet gir en høyere energipris. Dette er helt nødvendig for at hele bredden med fornybar energi skal vokse. I tillegg må det komme et avgiftssystem som gjør at de som kjøper kullkraft må betale CO2-avgift for fossil kraft på linje med avgift på fossilt drivstoff.

Senterpartiets leder argumenterer imot nye kraftkabler. Nei til kabler gir en eksportblokkering av norsk ren kraft som vil gi lavere pris i Norge.

Tenk hvor billig diesel, laks og byggematerialer vi kunne hatt her i landet om vi hadde fulgt samme resonnement og begrenset eksporten. Et mer kortsiktig og innadvendt resonnement er det vanskelig å finne i næringspolitikken.

Lakseproduksjonen eies av noen titalls store private konsern mens kraftproduksjonen i stor grad eies av det offentlige og potensialet for høsting av bioenergi ligger hos bønder og skogeiere.

Senterpartiet burde innse det enorme potensialet som ligger i ny fornybar energi, herunder bioenergi både som nasjonal og eksportrettet næring.

Det er også på tide at vi innser at klimakampen ikke er et norsk mesterskap som kan vinnes ved å forbruke mest mulig fornybar energi. Klimakampen kan bare vinnes globalt ved å bruke mange fornybare energikilder på en holdbar måte. Innenfor dette ligger at Norge må øke sin produksjon av både fornybar kraft og varme. Kraften er lettest å eksportere og den mest miljøvennlige transporten skjer gjennom kabler.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Leif Arne Jåma frykter for familiens framtid etter at beiteområdet ble et vindkraftlandskap