Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klima og lønnsomhet

Hogne Hongset kaller i en artikkel i Nationen Statkraft for “klimaprofitør” og stiller flere spørsmål rundt klimaeffekten av å bygge NorthConnect. Heldigvis finnes det gode svar på innvendingene hans.

Kabelen er ikke bare et godt klimatiltak. Den er også samfunnsøkonomisk lønnsom, skriver Julie Wedege. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kabelen er ikke bare et godt klimatiltak. Den er også samfunnsøkonomisk lønnsom, skriver Julie Wedege. Foto: Siri Juell Rasmussen

Han påstår for det første at klimaeffekten av krafteksport fra Norge er omstridt fordi Norge er knyttet til EUs kvotemarked. Poenget med kvotemarkeder er å sette en pris på klimagassutslipp slik at det utløser klimatiltak.

Kvotemarkedet kutter ikke utslipp i seg selv, men bidrar til at det blir mer lønnsomt å velge fornybart, slik at tiltak for å redusere utslippene blir gjennomført. NorthConnect er et godt eksempel på et slikt tiltak, og ifølge NVE vil lønnsomheten øke ved høyere kvotepris.

Les innlegget fra Hogne Hongset her:

Videre presenterer Hongset et resonnement om at en eventuell eksport av strøm til Skottland vil gi lavere eksport til kontinentet, og siden kontinentet har høyere utslippsintensitet, vil dette netto gi økte utslipp. Dette resonnementet hadde vært riktig dersom den eneste effekten er at en kabel er eksport av fornybar energi og at fossil-andelen i Tyskland og Storbritannia blir som i dag.

Annonse

Begge deler er feil. Store deler av den tyske kullkraften vil bli stengt ned de kommende årene. I både Storbritannia og på kontinentet bygges det sol- og vindkraft som vil erstatte fossil energi. Større utvekslingskapasitet med Norge vil gjøre det lettere å legge ned kull- og gasskraftverk, fordi vi kan selge kraft fra Norge når fornybarproduksjonen der er lav og kjøpe kraft tilbake når de har overskudd av sol- og vindkraft.

Europa vil ha behov for denne typen fleksibilitet fremover. Vannkraft løser ikke dette alene, men kan være ett av flere viktige bidrag til å øke fornybarandelen ytterligere i både Storbritannia og Tyskland.

Men kabelen er ikke bare et godt klimatiltak. Den er også samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er riktig som Hongset skriver at dette skyldes verdiøkningen på produsentsiden gjennom prisøkningen kabelen gir. Dette gjør kabelen samfunnsøkonomisk lønnsom, og inntektene vil i stor grad tilfalle fellesskapet gjennom utbytte og skatter.

Så er det slik at kabelen blir mer lønnsom dersom britene øker klimaambisjonene sine. Som NVE skriver: «Endringer i det britiske kraftsystemet påvirker også nytten av prosjektet. Fortsatt CO2-gulv etter utfasing av kullkraft vil gi høyere britisk pris enn i referansebanen og prisforskjellen til Norge og nytten av NorthConnect blir større».

Spørsmålet er altså om vi antar at Storbritannia og Europa vil forsøke å nå sine klimamål. Dersom svaret er ja, vil det å bygge NorthConnect både redusere kostnadene for å redusere utslipp i Storbritannia og samtidig være lønnsomt for Norge.

Til slutt: Hongset omtaler Statkraft som en klimaprofitør. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vi tjener penger på å produsere strøm laget av ren energi. Gevinsten tilfaller det norske samfunnet. Dersom dette kvalifiserer til å bli kategorisert som klimaprofitør, kan jeg leve med dette.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Intet nytt fra økonomifronten